Bijsluiter prikpil: Sayana

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster
SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml, suspensie voor injectie


Verpakking voor éénmalig gebruik
Medroxyprogesteronacetaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
  deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Sayana Press en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter