Bijsluiter hormoonstaafje: Implanon

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Implanon NXT, 68 mg implantaat voor subdermaal gebruik
etonogestrel
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.


● Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
● Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
● Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Uw arts zal u een waarschuwingskaart voor patiënten geven met daarop belangrijke informatie die u moet weten. Bewaar de
kaart op een veilige plaats en toon hem aan uw arts bij elk bezoek in verband met het gebruik van uw implantaat.
Inhoud van deze bijsluiter

  1. Wat is Implanon NXT en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
  2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
  3. Hoe gebruikt u dit middel?
  4. Mogelijke bijwerkingen
  5. Hoe bewaart u dit middel?
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
  7. Informatie voor de arts

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter