Bijsluiter hormoonspiraal: Mirena

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Mirena, IUD 20 microgram/24 uur
levonorgestrel

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Noteer op de voorpagina op welke datum Mirena bij u is ingebracht.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
  deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Mirena en waarvoor wordt dit middel gebruikt? …………………………………………………………..2
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? ………………….. 3
 3. Hoe gebruikt u dit middel? …………………………………………………………………………………………………9
 4. Mogelijke bijwerkingen …………………………………………………………………………………………………….10
 5. Hoe bewaart u dit middel? ………………………………………………………………………………………………. 12
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie ………………………………………………………………….12

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter