Bijsluiter anticonceptiering: Ornibel

door Redactie

Wat is Ornibel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ornibel is een middel om zwangerschap te voorkomen (voorbehoedsmiddel) voor vaginaal gebruik. Elke
ring bevat een kleine hoeveelheid van twee vrouwelijke geslachtshormonen – etonogestrel en
ethinylestradiol. Deze hormonen worden langzaam door de ring afgegeven aan het bloed. Vanwege de
kleine hoeveelheid hormonen die afgegeven wordt, is dit middel een zogenaamd laag gedoseerd
hormonaal voorbehoedsmiddel. Omdat dit middel twee verschillende hormonen afgeeft, wordt het een
gecombineerd hormonaal voorbehoedsmiddel genoemd.
Dit middel werkt op dezelfde manier als de anticonceptiepil (de pil) die meerdere hormonen bevat maar in
plaats van elke dag een pil te nemen, wordt de ring 3 weken onafgebroken gebruikt. Dit middel geeft twee
vrouwelijke geslachtshormonen af die voorkomen dat er een eicel vrijkomt uit de eierstokken. Als er geen
eicel vrijkomt, kunt u ook niet zwanger worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u dit middel niet gebruiken. Als u
zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt, moet u de ring verwijderen en contact opnemen met uw arts.
Als u wilt stoppen met het gebruik van dit middel omdat u zwanger wilt worden, lees dan rubriek 3.5 ‘Als
u wilt stoppen met het gebruik van dit middel’.
Het gebruik van dit middel wordt in het algemeen niet aangeraden zolang u borstvoeding geeft. Neem
contact op met uw arts als u dit middel wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

U kunt dit middel zelf inbrengen en verwijderen. Uw arts zal u vertellen wanneer u met dit middel kunt
beginnen. De vaginale ring moet op de juiste dag van de menstruatiecyclus worden ingebracht (zie
‘Wanneer te beginnen met de eerste ring?’) en blijft vervolgens 3 weken onafgebroken in de vagina.
Controleer regelmatig de aanwezigheid van dit middel in de vagina (bijvoorbeeld voor en na de seks) om
er zeker van te zijn dat u beschermd bent tegen zwangerschap. Nadat u de ring 3 weken heeft gedragen,
verwijdert u de ring en gebruikt u gedurende 1 week geen ring. In de loop van deze ringvrije week begint
meestal uw maandelijkse bloeding.

Hoe kunt u dit middel inbrengen en verwijderen?

 1. Controleer vóór het inbrengen van de ring of de houdbaarheidsdatum niet is overschreden (zie ook
  rubriek 5 ‘Hoe bewaart u dit middel?’);
 2. Was vóór het inbrengen of verwijderen uw handen;
 3. Kies voor het inbrengen van de ring een houding die u prettig vindt, bijvoorbeeld staand met één been
  omhoog, gehurkt of liggend;
 4. Haal dit middel uit het sachet. Bewaar het sachet voor later gebruik;
 5. Houd de ring tussen duim en wijsvinger, druk de ring samen en breng deze in de vagina (zie
  afbeeldingen 1-4).
  Als de ring goed op zijn plaats zit, voelt u deze niet. Als de ring niet prettig zit, duw deze dan voorzichtig
  iets verder. De plek waar de ring zich precies in de vagina bevindt is niet belangrijk.
 6. Na 3 weken haalt u dit middel uit de vagina. U kunt dit doen door de wijsvinger door de ring te haken
  of door de ring tussen wijs- en middelvinger te pakken en de ring eruit te trekken (zie afbeelding 5). Als u
  de ring kunt vinden in de vagina maar deze niet kunt verwijderen, moet u contact opnemen met uw arts.
 7. De gebruikte ring kan gewoon via het normale huishoudelijk afval weggegooid worden, bij voorkeur in
  het sachet. Spoel dit middel niet door het toilet.

Drie weken in, één week uit

 1. Vanaf de dag van het inbrengen van dit middel draagt u de ring 3 weken zonder onderbreking.
 2. Na die 3 weken verwijdert u de ring weer, op dezelfde dag van de week en op ongeveer dezelfde
  tijd als u deze heeft ingebracht. Bijvoorbeeld, als u dit middel op woensdagavond rond 10 uur
  heeft ingebracht, betekent dat dat u de ring 3 weken later op woensdagavond rond 10 uur weer
  moet verwijderen.
 3. Nadat u de ring heeft verwijderd, gebruikt u gedurende 1 week geen ring. In de loop van deze
  week hoort een bloeding te beginnen. Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na het
  verwijderen van dit middel.
 4. Begin na precies 1 week (ook weer op dezelfde dag en op ongeveer dezelfde tijd) met een nieuwe
  ring, ook al is de bloeding dan nog niet voorbij. Als de ring meer dan 3 uur te laat is ingebracht,
  kan de betrouwbaarheid verminderd zijn. In dat geval, volg de instructies uit rubriek 3.4 ‘Wat te
  doen als u na de ringvrije periode bent vergeten om een nieuwe ring in te brengen’.
  Als u dit middel gebruikt zoals hierboven beschreven, valt uw maandelijkse bloeding elke keer ongeveer
  op dezelfde dagen.

Wanneer te beginnen met de eerste ring?

U heeft de afgelopen maand geen hormonaal voorbehoedsmiddel gebruikt
Breng de eerste ring van dit middel op de eerste dag van uw menstruatie in. Dit middel werkt meteen. U
hoeft geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken. Starten tussen dag 2 en dag 5 van uw menstruatie mag
ook, maar zorg dan wel dat u in de eerste 7 dagen van deze eerste cyclus een extra voorbehoedsmiddel
(bijvoorbeeld een condoom) gebruikt. U moet dit advies alleen volgen wanneer u dit middel voor het eerst
gebruikt.
U heeft de afgelopen maand een combinatiepil gebruikt
U moet op zijn laatst op de dag na afloop van de tabletvrije periode van de pil met dit middel beginnen.
Als er bij uw pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u op zijn laatst op de dag na de
laatste niet-werkzame tablet met dit middel beginnen. Als u niet weet welke tablet dat is, vraag het
danaan uw arts of apotheker. In geen geval mag u de normale lengte van de hormoonvrije periode
overschrijden. Wanneer u de pil volledig volgens de voorschriften heeft gebruikt en u bent er zeker van
dat u niet zwanger bent, kunt u stoppen met het nemen van de pil op elke dag van uw huidige cyclus en
meteen overschakelen op het gebruik van dit middel.
U heeft de afgelopen maand een anticonceptiepleister gebruikt
U moet op binnen zeven dagen na het verwijderen van de laatste pleister met dit middel beginnen. In geen
geval mag u de normale lengte van de pleistervrije periode overschrijden. Wanneer u de pleister volledig
volgens de voorschriften heeft gebruikt en u bent er zeker van dat u niet zwanger bent, kunt u stoppen met
het gebruik van de pleister op elke dag van uw huidige cyclus en meteen overschakelen op het gebruik van
dit middel.
U heeft de afgelopen maand een minipil (pil met alleen progestageen) gebruikt
U kunt van de ene op de andere dag overschakelen naar dit middel, op hetzelfde tijdstip als waarop u de pil
zou hebben ingenomen, maar u moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld
een condoom) gebruiken.
U heeft de afgelopen maand een prikpil, implantaat of een hormoonhoudend spiraaltje gebruikt
Begin met dit middel wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het
implantaat of hormoonhoudend spiraaltje wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wél een extra
voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
Na een bevalling
Als u net bevallen bent, zal uw arts u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane

Wat te doen als:
De ring per ongeluk uit de vagina raakt

Dit middel kan per ongeluk uit de vagina raken, bijvoorbeeld als hij niet hoog genoeg is ingebracht,
wanneer u een tampon verwijdert, tijdens de seks of bij een moeilijke stoelgang of verstopping. Het kan
ook gebeuren als u bijvoorbeeld een verzakking van de baarmoederhals heeft. U wordt daarom aangeraden
regelmatig te controleren of de ring nog in de vagina zit (bijvoorbeeld voor en na de seks).

De ring tijdelijk uit de vagina is geweest
Ornibel kan u nog steeds beschermen tegen zwangerschap, afhankelijk van hoelang de ring uit uw vagina is
geweest.

 • Als de ring korter dan 3 uur uit de vagina is geweest, is de werking van de ring niet verminderd. Spoel de ring af met koud tot lauw water (gebruik geen heet water) en breng de ring zo snel mogelijk opnieuw in, maar alleen als de ring korter dan 3 uur uit de vagina is geweest.
 • Als de ring langer dan 3 uur uit de vagina is geweest tijdens de eerste of tweede week van de ring-periode, kan de werking van de ring verminderd zijn. Spoel de ring af met koud tot lauw water (gebruik geen heet water) en breng de ring opnieuw in de vagina zodra u eraan denkt en haal deze er niet meer uit totdat u de ring minstens 7 dagen aaneengesloten in heeft gehad. Gebruik gedurende deze 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen, bijvoorbeeld een mannencondoom. Als de ring in de eerste
 • gebruiksweek langer dan 3 uur uit is geweest en u in de zeven dagen hiervóór geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet u rekening houden met de kans op een zwangerschap. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Als de ring langer dan 3 uur uit de vagina is geweest tijdens de derde week van de ring-periode, kan de werking van de ring verminderd zijn. U moet deze ring wegdoen en kiezen tussen de volgende twee opties:
 1. Breng meteen een nieuwe ring in.
  Met het inbrengen van een nieuwe ring, start u een nieuwe ring-periode van 3 weken. U zult
  geen onttrekkingsbloeding krijgen. Een doorbraakbloeding of spotting (druppeltjes of
  bloedvlekken) kan wel voorkomen.
 2. Breng de ring niet opnieuw in.
  U wacht uw onttrekkingsbloeding af en brengt een nieuwe ring in binnen 7 dagen na het
  verwijderen of verliezen van de vorige ring.
  Deze optie kunt u alleen maar kiezen wanneer u de ring tijdens de voorgaande 7 dagen
  onafgebroken gebruikt heeft.
 • Als dit middel gedurende een onbekende tijd uit de vagina is, bent u niet beschermd tegen zwangerschap geweest. Doe een zwangerschapstest en raadpleeg uw arts voordat u een nieuwe ring inbrengt.

De ring breekt
Heel soms komt het voor dat de ring breekt. Vaginaal letsel door het breken van de ring is gemeld. Als u dit
opmerkt, gooi dan de gebroken ring weg en vervang deze zo snel mogelijk door een nieuwe ring. Gebruik
gedurende de volgende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen, bijvoorbeeld een mannencondoom

U meer dan 1 ring heeft ingebracht
Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen bij een overdosis van de hormonen in dit
middel. Als u per ongeluk meer dan 1 ring heeft ingebracht, dan kunt u mogelijk last krijgen van
misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Verwijder de overtollige ringen en neem contact op met

U na de ringvrije periode bent vergeten om een nieuwe ring in te brengen
Als uw ringvrije periode langer was dan 7 dagen moet u een nieuwe ring in de vagina inbrengen zodra
u eraan denkt. U moet gedurende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen (bijvoorbeeld een
mannencondoom) gebruiken. Als u in de ringvrije periode geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet u
rekening houden met de kans op een zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen contact op met
uw arts. Hoe langer de ringvrije periode, hoe groter de kans op een zwangerschap.

U vergeten bent de ring te verwijderen

 • Als de ring langer dan 3, maar maximaal 4 weken in de vagina is geweest, dan is de werking van de ring niet verminderd. Neem een ringvrije periode van maximaal 7 dagen en breng vervolgens een nieuwe ring in.
 • Als de ring langer dan 4 weken in de vagina is geweest, kan de werking van de ring verminderd zijn en kunt u zwanger worden. Neem in dat geval contact op met uw arts voordat u start met een nieuwe ring.

De verwachte menstruatie uitblijft

U heeft dit middel correct gebruikt
Als u dit middel correct heeft gebruikt en u geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt, is het
hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met de volgende ring verdergaan.
Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft, kunt u zwanger zijn. Neem
onmiddellijk contact op met uw arts. Start niet met de volgende ring voordat uw arts heeft
vastgesteld dat u niet zwanger bent

U heeft dit middel niet correct gebruikt
Als u bent afgeweken van het aanbevolen gebruik en u heeft niet de verwachte bloeding in de
eerstvolgende ringvrije periode, dan kunt u zwanger zijn. Neem contact op met uw arts voordat u
start met de volgende ring.

U de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven
Als u dit middel volgens de aanwijzingen gebruikt, dan zal uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) steeds
ongeveer op dezelfde dag in de ringvrije week beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat
doen door de ringvrije periode te verkorten (maar nooit door deze te verlengen!).
Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op vrijdag begint, kunt u dit vanaf de eerstvolgende maand
verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder). U moet dan gewoonweg 3 dagen eerder dan gebruikelijk met
een nieuwe ring beginnen.
Als u de ringvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens
deze ringvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens het gebruik van de volgende ring last
hebben van spotting of een doorbraakbloeding.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter