Bijsluiter anticonceptiepil: Yaz

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er
Yaz 24+4, 0,02 mg / 3 mg filmomhulde tabletten,
ethinylestradiol / drospirenon


Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie voor u in.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen.
 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
 Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
correct gebruikt.
 Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders,
vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of als u na een
onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd hormonaal
anticonceptivum.
 Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een
bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).
Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Yaz 24+4 en waarvoor wordt dit middel gebruikt? ………………………………..2
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
  zijn? …………………………………………………………………………………………………………2
  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?………………………………………………………..2
  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? ………………………………………..3
  Bloedstolsels (trombose) ………………………………………………………………………………4
  Yaz 24+4 en kanker…………………………………………………………………………………….9
  Psychische stoornissen …………………………………………………………………………………9
  Tussentijds bloedverlies……………………………………………………………………………….9
  Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt tijdens de placebodagen ………………………..9
  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? …………………………………………………………10
  Waarop moet u letten met eten en drinken? ……………………………………………………..10
  Laboratoriumonderzoeken…………………………………………………………………………..11
  Zwangerschap en borstvoeding …………………………………………………………………….11
  Rijvaardigheid en het gebruik van machines…………………………………………………….11
  Yaz 24+4 bevat lactose ………………………………………………………………………………11
 3. Hoe gebruikt u dit middel? ……………………………………………………………………….11
  Voorbereiding van de strip ………………………………………………………………………….11
  Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip ……………………………………………………12
  Heeft u te veel van dit middel ingenomen? ………………………………………………………13
  Bijsluiter Yaz 24+4 2 van 19
  Bent u vergeten dit middel in te nemen?………………………………………………………….13
  Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree ………………………………..15
  Uitstellen van de menstruatie: wat u moet weten……………………………………………….15
  De begindag van uw menstruatie veranderen: wat u moet weten ……………………………15
  Als u stopt met het gebruik van dit middel ………………………………………………………15
 4. Mogelijke bijwerkingen ……………………………………………………………………………15
 5. Hoe bewaart u dit middel? ………………………………………………………………………..18
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie…………………………………………..18

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter