door Redactie

Yaz 24+4, 0,02 mg / 3 mg filmomhulde tabletten,
ethinylestradiol / drospirenon

Wat is Yaz 24+4 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Yaz 24+4 is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
 • Alle 24 lichtroze tabletten bevatten een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk drospirenon en ethinylestradiol.
 • De 4 witte tabletten bevatten geen werkzame bestanddelen en worden ook wel placebo-tabletten genoemd.
 • Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger bent, mag u Yaz 24+4 niet gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u Yaz 24+4 gebruikt,
moet u hier direct mee stoppen en contact met uw arts opnemen. Als u zwanger wilt raken, kunt u met Yaz
24+4 stoppen wanneer u maar wilt (zie ʻAls u stopt met het gebruik van dit middel’, pagina 15).
Het gebruik van Yaz 24+4 wordt over het algemeen niet aangeraden als u borstvoeding geeft. Als u de pil
wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?
Elke strip bevat 24 werkzame lichtroze tabletten en 4 witte placebotabletten.
De twee verschillend gekleurde tabletten van Yaz 24+4 zitten op volgorde. Een strip bevat 28 tabletten.
Neem elke dag 1 tablet Yaz 24+4, zonodig met een beetje water. U mag de tabletten met of zonder voedsel
innemen, maar u moet de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip innemen.
Haal de tabletten niet door elkaar: neem een lichtroze tablet tijdens de eerste 24 dagen en daarna een
witte tablet tijdens de laatste 4 dagen. Daarna moet u direct met een nieuwe strip beginnen (24 lichtroze en
daarna 4 witte tabletten). Er is dus geen stopperiode tussen twee strips.
Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links
bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip
voor de juiste volgorde van inname.
Voorbereiding van de strip
Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen bijhouden, krijgt u bij elke strip Yaz 24+4 zeven stickers
elk met de zeven dagen van de week erop.

Kies de weeksticker die begint met de dag waarop u begint met het innemen van de tabletten.
Bijvoorbeeld: als u op woensdag begint, gebruikt u de weeksticker die met ‘wo’ begint.
Plak de weeksticker bovenaan de Yaz 24+4 strip waar staat geschreven ʻPlaats hier de weeksticker’
zodanig dat de eerste dag boven de tablet met ʻ1’ zit.
Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. U kunt daardoor zien of u een bepaalde pil heeft
ingenomen. De pijlen geven de innamevolgorde van de tabletten aan.
Tijdens de 4 dagen waarop u een witte placebotablet inneemt (de placebodagen), moet er een bloeding
beginnen (een zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint meestal op de tweede of derde dag na de
laatste lichtroze, werkzame tablet Yaz 24+4. Als u eenmaal de laatste witte tablet heeft ingenomen, moet u
met de volgende strip beginnen, of uw bloeding voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag
van de week met een strip moet beginnen en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen
zou moeten vallen.
Als u Yaz 24+4 op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 4 dagen waarop u een placebotablet
gebruikt tegen zwangerschap beschermd.

Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip

U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiemiddel met hormonen gebruikt
Begin met Yaz 24+4 op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie). Als u op
de eerste dag van uw menstruatie met Yaz 24+4 begint, bent u meteen beschermd tegen zwangerschap.
U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een extra
voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Overschakeling van een gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel, gecombineerde vaginale
anticonceptiering of anticonceptiepleister
U kunt het beste met Yaz 24+4 beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met
werkzame bestanddelen) van uw vorige pil, maar niet later dan op de dag na de tabletvrije dagen van
uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overschakelt van een
gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts
volgen.

Overschakeling van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (anticonceptiepil
met alleen een progestageen hormoon (ook wel ‘minipil’ genoemd), prikpil, implantaat of een
progestageen-afgevend spiraaltje)
Overschakelen van een anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon mag elke dag, bij een
implantaat of spiraaltje op de dag waarop dit wordt verwijderd en bij de prikpil op de dag waarop u de
volgende injectie zou moeten krijgen. In alle gevallen moet u de eerste 7 dagen van het pilgebruik wél
een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Na een miskraam of abortus
Volg het advies van uw arts.

Na een bevalling
Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Yaz 24+4 beginnen. Als u na dag 28 begint, moet u
de eerste 7 dagen waarop u Yaz 24+4 gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een
condoom) gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van te veel Yaz 24+4-
tabletten.
Als u meerdere tabletten tegelijk heeft ingenomen, kunt u last krijgen van misselijkheid, overgeven of
vaginaal bloedverlies. Zelfs meisjes die nog niet menstrueren kunnen vaginaal bloedverlies krijgen als zij
per ongeluk dit geneesmiddel hebben ingenomen.
Als u te veel Yaz 24+4-tabletten heeft ingenomen, of als u ontdekt dat een kind een aantal tabletten heeft
ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

De laatste 4 tabletten op de vierde rij van de strip zijn de placebotabletten. Als u één van deze tabletten
vergeet, heeft dit geen invloed op de betrouwbaarheid van Yaz 24+4. Gooi de vergeten placebotablet weg.

 • Als u minder dan 24 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem die tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.
 • Als u meer dan 24 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe groter het aantal vergeten tabletten, hoe groter de kans wordt op een zwangerschap. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een lichtroze tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom moet u de volgende regels opvolgen (zie ook het schema op pagina 14):
 • Meer dan één tablet vergeten in deze strip Neem contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten tijdens dag 1-7 (eerste rij tabletten) Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in, en gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u in de week vóór de vergeten tablet seks heeft gehad, moet u er rekening mee houden dat u zwanger zou kunnen zijn. Neem in dit geval contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten tijdens dag 8-14 (tweede rij tabletten) Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd en u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.

Eén tablet vergeten tijdens dag 15-24 (derde of vierde rij tabletten)
U kunt uit twee mogelijkheden kiezen:

 • Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dat betekent dat u twee tabletten op
  hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip
  in. In plaats van de witte placebotabletten uit deze strip in te nemen, gooit u ze weg en begint u
  met de volgende strip (startdag is een andere dag).
  Zeer waarschijnlijk krijgt u aan het eind van de tweede strip een menstruatie
  (onttrekkingsbloeding), terwijl u de witte placebotabletten inneemt, maar u kunt last krijgen van
  spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding tijdens de tweede strip.
 • U kunt ook stoppen met de werkzame, lichtroze tabletten en direct verder gaan met de 4 witte
  placebotabletten (noteer vóór u met deze placebotabletten begint, de dag waarop u uw
  tablet bent vergeten). Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, kunt u de
  placebotabletten minder dan 4 dagen innemen.
  Als u één van deze twee adviezen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree
Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een werkzame lichtroze tablet overgeeft of ernstige diarree krijgt,
is er een kans dat de werkzame bestanddelen van de pil niet volledig in uw lichaam zijn opgenomen. Deze
situatie is bijna dezelfde als het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree moet u zo snel mogelijk
een andere lichtroze tablet uit een reservestrip innemen. Als het mogelijk is, moet u deze innemen binnen
24 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 24 uur al voorbij
zijn, moet u het advies opvolgen dat wordt gegeven onder ʻBent u vergeten dit middel in te nemen?

Uitstellen van de menstruatie: wat u moet weten
Het is mogelijk om uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uit te stellen, hoewel het niet wordt aangeraden.
Uitstel is mogelijk door de witte placebotabletten van rij 4 niet in te nemen en direct verder te gaan met
een nieuwe strip Yaz 24+4 en deze helemaal te gebruiken. Tijdens het gebruik van de tweede strip kunt u
last krijgen van spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding. Maak de tweede strip af
door de 4 witte tabletten van de 4e
rij in te nemen. Begin daarna met een nieuwe strip.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter