Bijsluiter anticonceptiepil: Yasmin

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER
Yasmin, filmomhulde tabletten, 0,03 mg/3 mg
ethinylestradiol / drospirenon

Wat is Yasmin en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Yasmin is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
 • Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk drospirenon en ethinylestradiol.
 • Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden ‘combinatiepillen’ genoemd

Dit middel en kanker
Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet
bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer borstkanker
wordt ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat zij vaker door hun arts worden
onderzocht. Het vóórkomen van borstkanker wordt geleidelijk aan minder na het stoppen met een
combinatiepil. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren. Als u een knobbeltje voelt, moet
u contact opnemen met uw arts.
In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere
gevallen kwaadaardige levertumoren. Neem contact op met uw arts als u ongewoon hevige buikpijn krijgt.


Psychische stoornissen
Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Yasmin gebruiken, hebben melding
gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot zelfmoordgedachten
leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart, neem dan zo snel mogelijk
contact op met uw arts voor verder medisch advies.


Tussentijds bloedverlies
Tijdens de eerste paar maanden dat u dit middel gebruikt, kunt u onverwacht een bloeding krijgen
(bloedverlies buiten de stopweek). Als dit bloedverlies langer dan een paar maanden aanhoudt, of als het
pas na enkele maanden begint, moet uw arts onderzoeken wat er aan de hand is.
Wat te doen als u geen bloeding krijgt tijdens de stopweek
Als u alle tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven, geen ernstige diarree
heeft gehad en als u geen andere medicijnen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger
bent.
Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar niet komt, kunt u zwanger zijn. Neem direct contact op
met uw arts. Begin niet met de volgende strip voordat u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Sommige medicijnen

 • kunnen invloed hebben op de bloedspiegels van Yasmin
 • kunnen de bescherming tegen zwangerschap verminderen
 • kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken

Het gaat hierbij om:

 • medicijnen voor de behandeling van
 • epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine)
 • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine)
 • infecties met het hiv- en hepatitis C-virus (zogenaamde proteaseremmers en niet-nucleoside
 • reverse-transcriptaseremmers zoals ritonavir, nevirapine, efavirenz)
 • schimmelinfecties (bijvoorbeeld griseofulvine, ketoconazol)
 • artritis, artrose (etoricoxib)
 • hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan)
 • het kruidenmiddel sint janskruid.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Dit middel kan met of zonder voedsel ingenomen worden, zo nodig met een beetje water.
Laboratoriumonderzoeken
Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u de
pil gebruikt. Hormonale anticonceptiemiddelen kunnen namelijk de uitslagen van sommige onderzoeken
beïnvloeden.


Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent. Als u zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt, stop dan
direct en neem contact op met uw arts. Als u zwanger wilt worden, kunt u met dit middel stoppen wanneer
u maar wilt (zie ‘Als u stopt met het gebruik van dit middel’, pagina 15).
Het gebruik van dit middel wordt over het algemeen niet aangeraden als een vrouw borstvoeding geeft. Als
u de pil wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen informatie die er op wijst dat dit middel invloed heeft op autorijden of het gebruik van
machines.


Yasmin bevat lactose
Als u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit middel
gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?
Neem elke dag 1 tablet, zonodig met een beetje water. U mag de tabletten met of zonder voedsel innemen,
maar u moet de tabletten elke dag rond dezelfde tijd innemen.
De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat de dag van de week gedrukt waarop deze moet worden
ingenomen. Als u bijvoorbeeld op woensdag begint, neemt u een tablet waar ‘wo’ bij staat. Volg de
richting van de pijl op de strip tot alle 21 tabletten zijn ingenomen.
Neem vervolgens 7 dagen geen tablet in. In de loop van deze 7 pil-vrije dagen (ook wel stopweek of
pauzeweek genoemd) moet een bloeding beginnen. Deze zogenoemde ‘onttrekkingsbloeding’ begint
meestal op de tweede of derde dag van de stopweek.
Op de achtste dag na de laatste tablet (dus na de zevendaagse stopweek) moet u beginnen met de volgende
strip, ongeacht of uw bloeding is gestopt of niet. Dit betekent dat u elke strip steeds op dezelfde dag van de
week begint en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen valt.
Als u dit middel op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 7 dagen dat u geen tablet neemt beschermd
tegen zwangerschap.

Wanneer kunt u met de eerste strip beginnen?

 • U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiemiddel met hormonen gebruikt Begin met dit middel op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie). Als u op de eerste dag van uw menstruatie met dit middel begint, bent u meteen beschermd tegen zwangerschap. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een gecombineerd hormonaal anticonceptiemiddel, gecombineerde vaginale ring of anticonceptiepleister U kunt het beste met dit middel beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van uw vorige pil, maar niet later dan op de dag na de tabletvrije dagen van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts volgen.
 • Overschakeling van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon, prikpil, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje) Overschakelen van een anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon mag elke dag (bij een implantaat of spiraaltje op de dag dat dit wordt verwijderd; bij de prikpil op de dag dat u de volgende injectie zou moeten krijgen) maar gebruik in alle gevallen de eerste 7 dagen van het pilgebruik wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom).
 • Na een miskraam of abortus. Volg het advies van uw arts.
 • Na een bevalling Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met dit middel beginnen. Als u na dag 28 begint, gebruik dan de eerste 7 dagen dat u dit middel gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom). Als u, na een bevalling, seks heeft gehad voordat u (weer) met dit middel bent begonnen, moet u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent of wachten tot uw volgende menstruatie.
 • Als u borstvoeding geeft en u na een bevalling (weer) met dit middel wilt beginnen Lees het hoofdstuk ʻBorstvoeding’, pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd..

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet dan in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe groter het aantal vergeten tabletten, hoe groter de kans op een zwangerschap.
 • De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom moet u de volgende regels opvolgen.
 • Meer dan één tablet vergeten in deze strip
 • Neem contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten in week 1
 • Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op
 • hetzelfde moment in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in en
 • gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u in de
 • week voor de vergeten tablet seks heeft gehad, kunt u zwanger zijn. Neem in dit geval contact op
 • met uw arts.
 • Eén tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd en u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.
 • Eén tablet vergeten in week 3 U kunt uit twee mogelijkheden kiezen:
 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten op
  hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
  Sla daarna de tabletvrije periode over en begin direct met de volgende strip.
  Waarschijnlijk krijgt u aan het eind van de tweede strip een bloeding, maar u kunt ook last
  krijgen van een lichte of menstruatie-achtige bloeding tijdens de tweede strip.
 1. U kunt ook stoppen met de strip en direct een tabletvrije periode van 7 dagen nemen (tel de dag
  mee waarop u de tablet bent vergeten). Als u op de dag waarop u altijd start met een nieuwe
  strip wilt beginnen, moet u uw tabletvrije periode korter dan 7 dagen maken.
  Als u één van deze twee adviezen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter