Bijsluiter anticonceptiepil: Yasmin

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER
Yasmin, filmomhulde tabletten, 0,03 mg/3 mg
ethinylestradiol / drospirenon


Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
 Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
correct gebruikt.
 Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders,
vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of als u na een
onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd hormonaal
anticonceptivum.
 Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een
bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).
Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Yasmin en waarvoor wordt dit middel gebruikt? ………………………………………..2
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? …….2
  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? ……………………………………………………………………. 3
  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? …………………………………………………… 4
  Bloedstolsels (trombose)……………………………………………………………………………………………… 5
  Dit middel en kanker…………………………………………………………………………………………………. 10
  Psychische stoornissen ………………………………………………………………………………………………. 10
  Tussentijds bloedverlies…………………………………………………………………………………………….. 10
  Wat te doen als u geen bloeding krijgt tijdens de stopweek ……………………………………………. 10
  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?………………………………………………………………………. 10
  Waarop moet u letten met eten en drinken?………………………………………………………………….. 11
  Laboratoriumonderzoeken………………………………………………………………………………………….. 11
  Zwangerschap en borstvoeding…………………………………………………………………………………… 11
  Rijvaardigheid en het gebruik van machines ………………………………………………………………… 11
  Yasmin bevat lactose…………………………………………………………………………………………………. 11
  Bijsluiter Yasmin® 2 van 17
 3. Hoe gebruikt u dit middel?……………………………………………………………………………..12
  Wanneer kunt u met de eerste strip beginnen?………………………………………………………………. 12
  Heeft u te veel van dit middel ingenomen?…………………………………………………………………… 13
  Bent u vergeten dit middel in te nemen?………………………………………………………………………. 13
  Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree ………………………………………….. 14
  Uitstellen van uw bloeding: wat u moet weten ……………………………………………………………… 15
  De begindag van uw bloeding veranderen: wat u moet weten…………………………………………. 15
  Als u stopt met het gebruik van dit middel …………………………………………………………………… 15
 4. Mogelijke bijwerkingen………………………………………………………………………………….15
 5. Hoe bewaart u dit middel? ……………………………………………………………………………..16
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie ………………………………………………..17

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter