door Redactie

Trigynon omhulde tabletten
levonorgestrel / ethinylestradiol

Wat is Trigynon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trigynon is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk
levonorgestrel (een hormoon met progesteron-achtige werking) en ethinylestradiol (een hormoon met
oestrogene werking).
Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd. Anticonceptiepillen
met twee hormonen zijn zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden
vergeten) is de kans op zwangerschap zeer klein. Omdat de tabletten in de strip niet allemaal dezelfde
hoeveelheid hormonen bevatten -maar er drie verschillende soorten tabletten zijn- wordt Trigynon een
driefase-combinatiepil genoemd.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De Trigynon-strip bevat 21 tabletten in drie verschillende kleuren, elk met een andere samenstelling. De
drie verschillende gekleurde tabletten Trigynon zitten op volgorde.
Neem elke dag rond hetzelfde tijdstip één tablet in, zonodig met wat water.
Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links
bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip
voor de juiste volgorde van inname.
Voorbereiding van de strip
Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen controleren, krijgt u bij elke strip Trigynon zeven
weekstickers met de verschillende startdagen van de week erop.
Afhankelijk van de dag van de week dat u met de tabletten begint, moet u de bijpassende sticker gebruiken.
Bijvoorbeeld: als u op woensdag begint, gebruikt u de weeksticker die met ‘woe’ begint. Plak de
weeksticker bovenaan de Trigynon-strip waar staat geschreven ‘Plaats hier de weeksticker’ zodanig dat de
eerste dag zich bevindt boven de tablet met het lichtblauwgekleurde vakje ‘Start’. Boven elke tablet staat
nu een dag aangegeven. U kunt daardoor controleren of u een pil heeft ingenomen op een bepaalde dag.
Volg de richting van de pijlen op de strip tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen
geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde
onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e
of 3e
dag na de laatste tablet Trigynon. Begin op
de 8e
dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds
op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke
maand ongeveer op dezelfde dagen valt.
Als u Trigynon op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 7 dagen dat u geen tablet neemt beschermd
tegen zwangerschap.

Wanneer te beginnen met de eerste strip?

 • U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt Begin met Trigynon op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen maar dan moet u in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een combinatiepil, vaginale ring of anticonceptiepleister U kunt met Trigynon beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil heeft ingenomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan uw arts of apotheker). U mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u een vaginale ring of anticonceptiepleister heeft gebruikt, begin dan bij voorkeur met Trigynon op de dag van verwijdering van de laatste ring of pleister van een cyclusverpakking, maar niet later dan op de dag waarop u een nieuwe ring zou moeten inbrengen of een nieuwe pleister zou moeten plakken.
 • Overschakeling van een anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon (ook wel ‘minipil’ genoemd) U kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Trigynon, maar u moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van de prikpil, een implantaat of een hormoonspiraaltje Begin met Trigynon wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat of hormoonspiraaltje wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Na een bevalling Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Trigynon beginnen. Als u na dag 28 begint, moet u de eerste 7 dagen dat u Trigynon gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als u, na een bevalling, gemeenschap heeft gehad voordat u (weer) met Trigynon bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat u niet zwanger bent of u moet wachten tot uw volgende menstruatie. Laat u door uw arts adviseren als u niet zeker weet wanneer u kunt beginnen.
 • Na een miskraam of abortus Volg het advies van uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Trigynon tabletten
tegelijk.
Als u meerdere tabletten tegelijk hebt ingenomen, kunt u last krijgen van misselijkheid, overgeven of
vaginaal bloedverlies. Zelfs meisjes die nog niet menstrueren kunnen vaginaal bloedverlies krijgen als ze
per ongeluk dit geneesmiddel hebben ingenomen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de werking van de pil niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden de volgende regels (zie ook het schema):
 • Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip Neem contact op met uw arts.
 • 1 tablet vergeten in week 1 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, maar u moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedmiddelen gebruiken. Als u in de week vóór het overslaan gemeenschap heeft gehad moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen contact op met uw arts.
 • 1 tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.

1 tablet vergeten in week 3
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee
  tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de
  gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met
  de 10 gele tabletten (derde fase) van een nieuwe strip. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas
  na het slikken van de laatste van de 10 gele tabletten een echte onttrekkingsbloeding,
  maar u kunt tijdens het slikken van deze extra 10 gele tabletten wel last krijgen van
  spotting of een doorbraakbloeding.
  Na een tabletvrije periode van 7 dagen begint u op de gewone manier met een nieuwe
  strip; d.w.z. met de eerste bruine tablet bij ’Start’.
 2. U kunt ook stoppen met de betreffende strip en na een tabletvrije periode van 7 dagen
  (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten) verder gaan met de
  volgende strip. Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, mag u
  een tabletvrije periode van minder dan 7 dagen aanhouden.
  Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale tabletvrije
  periode kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet contact opnemen met uw arts voordat u verder gaat
  met de volgende strip.

Uitstellen van de menstruatie: wat u moet weten
Om een maandelijkse bloeding een keer uit te stellen zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. Aan het einde van de strip Trigynon gaat u zonder tabletvrije periode door met de 10 gele tabletten
  van een nieuwe strip (de laatste fase).
 2. Als u uw menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen, kunt u uw arts vragen om een strip van
  een éénfase-pil met hetzelfde progestageen hormoon (levonorgestrel). (De tabletten van een éénfasepil bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en hebben ongeveer dezelfde samenstelling als
  de tabletten van de laatste fase van de Trigynon-strip.)
  Na de strip Trigynon gaat u zonder tabletvrije periode door met de tabletten van de éénfase-pil. U
  kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als u dat wilt.
 3. Aan het einde van de strip gaat u zonder tabletvrije periode door met de eerste (bruine) tablet van
  een nieuwe strip Trigynon. U kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als u dat wilt.
  Deze manier geeft echter de grootste kans op spotting of een doorbraakbloeding.
  Voor alle manieren geldt:
  Hoe langer u uw menstruatie uitstelt, hoe groter de kans op spotting of een doorbraakbloeding
  wordt.
  Na de laatste tablet houdt u -zoals gebruikelijk- een tabletvrije periode van 7 dagen en begint u
  daarna weer met een nieuwe strip Trigynon.
  Tijdens het uitstellen van de menstruatie blijft u beschermd tegen zwangerschap.
  De begindag van uw menstruatie veranderen: wat u moet weten
  Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie steeds op ongeveer dezelfde
  dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat doen door de normale tabletvrije periode
  tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen). Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op
  vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet u nu 3
  dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt
  (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult
  hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter