Bijsluiter anticonceptiepil: Stediril 30

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster
Stediril 30, omhulde tabletten
levonorgestrel en ethinylestradiol

Laboratoriumonderzoeken

Orale contraceptiva kunnen de resultaten van bepaalde laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Vertel
uw arts dat u Stediril 30 gebruikt als u een bloedonderzoek moet ondergaan.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent, of denkt
dat u zwanger zou kunnen zijn mag u Stediril 30 niet gebruiken. Als u zwanger wilt raken, kunt u met
Stediril 30 stoppen wanneer u maar wilt (zie “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).
Anticonceptiepillen kunnen invloed hebben op de moedermelk, de hoeveelheid kan afnemen en de
samenstelling kan veranderen. Kleine hoeveelheden anticonceptieve hormonen en/of metabolieten
(hun afbraakproducten), die nadelig zijn voor de zuigeling, kunnen in de moedermelk komen.
Het gebruik van Stediril 30 wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding
geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact
opnemen met uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe neemt u de tabletten in?
De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden
ingenomen. Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. Volg de
richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. Daarna
neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de
zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2de of 3de dag na de laatste
Stediril 30 tablet. Begin op de 8ste dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij
is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook
dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Wanneer te beginnen met de eerste strip?

 • U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt. Begin met Stediril 30 op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de menstruatie beginnen maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een andere combinatiepil. U kunt met Stediril 30 beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil heeft genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan uw arts of apotheker). Begin niet later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil).
 • Overschakeling van een orale anticonceptivum (OAC) met alleen een progestageen. U moet de volgende dag na het stoppen van de OAC met alleen een progestageen starten met Stediril 30. In alle gevallen moet u tijdens de eerste 7 dagen wél een extra niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van de prikpil, een implantaat of een progestageen-afgevend intra-uterien systeem (IUS). Begin met Stediril 30 wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat of spiraaltje wordt verwijderd. In alle gevallen moet u tijdens de eerste 7 dagen wél een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken.
 • Na een bevalling of abortus in het tweede trimester. Er wordt aangeraden tussen dag 21 en 28 na de bevalling of abortus te starten met Stediril 30. Indien later wordt begonnen, moet u tijdens de eerste 7 dagen een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken. Als er al geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden, moet een zwangerschap uitgesloten worden of de eerste menstruatie worden afgewacht voordat met de combinatie-OAC begonnen kan worden.
 • Na een miskraam of abortus in het eerste trimester. Stediril 30 kan direct gebruikt worden. Aanvullende anticonceptieve maatregelen zijn niet nodig. Zie ook “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid” voor vrouwen die borstvoeding geven.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Stediril 30
tabletten tegelijk. Mocht u een aantal tabletten tegelijk hebben genomen, dan kunt mogelijk last
krijgen van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Mocht u ontdekken dat een kind
meerdere tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet dan is de werking van de pil niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden de volgende regels (zie ook het schema):

Tablet vergeten in deze strip

week 1
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee
tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de
gebruikelijke tijd in, maar u moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen
gebruiken. Als u in de week voor het overslaan gemeenschap heeft gehad moet u rekening
houden met een kans op zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen contact op met
uw arts.
week 2
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee
tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de
gebruikelijke tijd in. De werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra
voorbehoedsmiddelen te gebruiken.
week 3
U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden.

 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee
  tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de
  gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met de
  volgende strip. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas aan het einde van de tweede strip een
  echte onttrekkingsbloeding maar u kunt tijdens de tweede strip wel last krijgen van
  spotting of een doorbraakbloeding.
 2. U kunt ook stoppen met de betreffende strip. U houdt een tabletvrije periode van 7 dagen
  of minder aan (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten). Daarna
  gaat u gewoon verder met de volgende strip. Als u deze methode volgt kunt u dus altijd
  weer op uw vaste startdag beginnen met de nieuwe strip.

Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip

Neem contact op met uw arts
Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale
tabletvrije periode kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet contact opnemen met uw arts
voordat u verder gaat met de volgende strip.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter