Bijsluiter anticonceptiepil: Seasonique

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Seasonique, filmomhulde tabletten
levonorgestrel/ethinylestradiol
ethinylestradiol

Wat is Seasonique en waarvoor wordt dit middel ingenomen ?

Seasonique is een anticonceptiepil met een lang doseringsschema die 91 dagen achter elkaar wordt
ingenomen. Dit middel wordt gebruikt om een zwangerschap te voorkomen.
In elk van de 84 roze tabletten zit een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen,
namelijk levonorgestrel en ethinylestradiol.
In de 7 witte tabletten zit een kleine hoeveelheid van het vrouwelijk hormoon ethinylestradiol.

Tussentijdse bloedingen

Als u dit middel gebruikt, dat steeds voor de langere tijd van 91 dagen wordt gebruikt, moet u verwachten
om 4 geplande bloedingen per jaar te krijgen (bloeding wanneer u de 7 witte pillen inneemt). Elke
bloeding duurt ongeveer 3 dagen.
Tijdens de eerste paar maanden dat u dit middel inneemt, kan u onverwachte bloedingen hebben. Uit de
gegevens van de onderzoeken in de praktijk met dit middel blijkt dat het niet vreemd is om onverwachte
bloedingen te krijgen, vooral tijdens de eerste verpakking van dit middel. Deze bloedingen of ‘spotting’
lijken minder te worden met de tijd. Stop niet met het innemen van dit middel door deze bloedingen of
‘spotting’. Als de spotting langer dan 7 dagen achter elkaar duurt of als de bloeding hevig is, neem dan
contact op met uw arts.

Wat moet u doen als u geen bloeding heeft na Dag 84

U kunt misschien zwanger zijn als u uw geplande bloeding mist (geen bloeding op de dagen dat u de
witte tabletten inneemt). Omdat u minder vaak een geplande bloedingen heeft als u dit middel inneemt,
moet u het uw arts vertellen als u helemaal geen bloeding heeft gehad en dat u dit middel inneemt. Vertel
het uw arts ook als u zwangerschapsverschijnselen krijgt zoals ochtendmisselijkheid of ongewone
gevoeligheid van de borsten. Het is belangrijk dat uw arts u onderzoekt om vast te stellen of u zwanger
bent.
Start de volgende verpakking van dit middel pas als u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, mag u dit middel niet innemen. Als u zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt,
moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit middel en contact opnemen met uw arts.
Het gebruik van dit middel wordt over het algemeen afgeraden als een vrouw borstvoeding geeft, omdat
het de hoeveelheid moedermelk en wat er in de moedermelk zit kan veranderen. Als u de pil wil innemen
terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.

Hoe neemt u dit middel in?

Elke verpakking bevat 84 roze tabletten en 7 witte tabletten verpakt in 3 blisterverpakkingen in een
blisterhouder (mapje).

Hoe moet u de tabletten innemen?

Neem elke dag één tablet van dit middel, met een beetje water als dat nodig is. U moet de tabletten elke
dag om ongeveer dezelfde tijd innemen.

Welke tabletten moet u innemen?
Verwar de tabletten niet:

neem een roze tablet de eerste 84 dagen en daarna een witte tablet de laatste 7
dagen.

Een nieuwe verpakking wordt meteen gestart (84 roze en daarna 7 witte tabletten). Er zit geen pauze
tussen twee verpakkingen.
Omdat er niet hetzelfde in de verschillende tabletten zit, is het erg belangrijk om te starten met de eerste
tablet in de linker bovenhoek van de eerste blisterverpakking in de verpakking en om de tabletten elke
dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de blisterverpakking voor de juiste volgorde.

Het klaarmaken van de verpakking

Om u te helpen uw behandeling op te volgen, zijn er 7 weekstickers waarop de 7 dagen van de week
staan. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop u de tabletten begint in te nemen. Als u
bijvoorbeeld start op een woensdag, gebruik dan de weeksticker die begint met ”WO”.
Plak de weeksticker bovenaan de Seasonique verpakking waar staat ”Plaats weeksticker hier”, zodat de
eerste dag boven de tablet met de aanduiding “1” is geplakt.
Er staat nu een dag boven elke tablet en zo kan u controleren of u een bepaalde tablet heeft ingenomen.
De pijlen gevem de volgorde aan waarin u de tabletten moet innemen.
Normaal zult u een zogenaamde onttrekkingsbloeding krijgen als u de witte tabletten inneemt.
Zodra u de laatste witte tablet heeft ingenomen, moet u starten met de volgende verpakking van dit
middel, ook als uw bloeding dan niet voorbij is. Dit betekent dat u altijd op dezelfde dag van de week met
een nieuwe verpakking start en dat uw onttrekkingsbloeding telkens op dezelfde dagen valt.
Als u dit middel op deze manier gebruikt, bent u voor de volledige 91 dagen beschermd tegen een
zwangerschap.

Wanneer kan u beginnen met de eerste strip?

Als u in de afgelopen maand geen hormonale anticonceptie heeft gebruikt:
Begin met het innemen van dit middel op dag 1 van uw cyclus (d.w.z. de eerste dag dat u ongesteld bent).
U mag ook starten op dag 2-5 van uw cyclus, maar dan moet u extra voorbehoedsmiddelen (bijvoorbeeld
een condoom) gebruiken tijdens de eerste 7 dagen van inname.
• Als u overstapt van gecombineerde hormonale anticonceptie, of een gecombineerde anticonceptieve
vaginale ring of pleister:
U kan dit middel bij voorkeur starten op de dag nadat u de laatste werkzame tablet heeft ingenomen (de
laatste tablet die de werkzame stoffen bevat) van uw vorige pil. Als u overstapt van een gecombineerde
anticonceptieve vaginale ring of pleister, volg het advies van uw arts.
• Als u overstapt van een methode met alleen progestageen (pil met alleen progestageen (minipil), injectie
(prikpil), implantaat of een progestageen-afgevend IUS (intra-uterien systeem, spiraaltje)):
U mag op elke willekeurige dag overstappen van de minipil (van een implantaat of het IUS (spiraltje) op
de dag dat het wordt verwijderd, van een injectie of “prikpil” op de dag waarop u uw volgende injectie
zou krijgen).
In al deze gevallen moet u extra voorbehoedmiddelen (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken tijdens de
eerste 7 dagen dat u de tabletten gebruikt.
• Na een miskraam of abortus:
Volg het advies van uw arts.
• Na een bevalling:
Als u bent bevallen, kunt u 21 tot 28 dagen daarna met dit middel starten. Als u later dan dag 28 begint,
moet u een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken tijdens de eerste 7 dagen
dat u dit middel gebruikt.
Als u na de bevalling seks heeft gehad voordat u (opnieuw) start met dit middel, moet u eerst zeker weten
dat u niet zwanger bent of wachten tot uw volgende menstruatie.
• Als u na de bevalling borstvoeding geeft en (opnieuw) wil starten met dit middel:
Lees de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er zijn geen meldingen van ernstige schadelijke effecten na het innemen van te veel van dit middel.
Als u een aantal tabletten tegelijk heeft ingenomen, kunt u zich misselijk voelen of moeten braken. Jonge
meisjes kunnen een vaginale bloeding krijgen.
Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, of als u ontdekt dat een kind er enkele heeft ingenomen,
raadpleeg dan uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Witte tabletten:

: Als u één van de witte tabletten (laatste 7 tabletten in de verpakking) bent vergeten,
heeft dit geen effect op hoe betrouwbaar dit middel is. Neem de vergeten witte tablet(ten) niet in en ga
verder met de volgende tablet op het normale tijdstip.

Roze tabletten:

: Als u een roze tablet bent vergeten kan het zo zijn dat u extra anticonceptiemaatregelen
moet nemen, bijvoorbeeld een met barrièremethode zoals een condoom. Dit ligt aan de dag in uw cyclus
waarop u de tablet bent vergeten
Neem de roze tabletten volgens de volgende punten:

  • Als u een tablet minder dan 12 uur te laat inneemt, bent u nog net zo goed beschermd tegen zwangerschap. Neem de tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het normale tijdstip in.
  • Als u een tablet meer dan 12 uur te laat inneemt, kan u minder goed beschermd zijn tegen zwangerschap. Hoe meer tabletten u bent vergeten, hoe groter het risico is om zwanger te worden. Er is een bijzonder hoog risico om zwanger te worden als u roze tabletten in het begin van de verpakking vergeet. Volg daarom de onderstaande regels.

Roze tablet(ten) vergeten tussen dag 1-7
Neem de tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dit betekent dat u twee tabletten tegelijkertijd moet
innemen. Neem de volgende tabletten weer op het normale tijdstip in. Gebruik de volgende 7 dagen extra
voorbehoedsmiddelen, bijvoorbeeld een barrièremethode zoals een condoom. Als u seks heeft gehad in de
week voordat u de tablet vergeten bent, bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent. Neem in dat geval
onmiddellijk contact op met uw arts.

Roze tablet(ten) vergeten tussen dag 8-77
Neem de tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dit betekent dat u twee tabletten tegelijkertijd moet
innemen. Neem de volgende tabletten weer op het normale tijdstip in. Als u in de 7 dagen voor de
vergeten tablet uw tabletten goed heeft ingenomen, hoeft u geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.
Als u de tabletten niet goed heeft ingenomen of als u meer dan één tablet bent vergeten, moet u de
volgende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel gebruiken, bijvoorbeeld een barrièremethode zoals een
condoom.
Roze tablet(ten) vergeten tussen dag 78-84
De kans op een zwangerschap neemt toe als u dichterbij de periode van 7 dagen met witte tabletten komt.
Mar door het aanpassen van het tabletinnameschema kan een zwangerschap nog wel worden voorkómen.
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op
hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op de normale tijd in.
Als u in de 7 dagen voor de vergeten tablet uw tabletten correct heeft ingenomen, hoeft u geen extra
voorbehoedmiddelen te gebruiken. Als dit niet het geval is dan dient u de inname van roze tabletten te
stoppen en verder te gaan met de witte tabletten minus het aantal dat u bent vergeten.
Gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel, bijvoorbeeld een barrièremethode zoals een
condoom.
Daarna kunt u starten met een nieuwe cyclus van dit middel.
Neem contact op met uw arts voor meer advies.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter