Bijsluiter anticonceptiepil: Seasonique

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Seasonique, filmomhulde tabletten
levonorgestrel/ethinylestradiol
ethinylestradiol


Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle
bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
  in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptie (zoals dit
  middel):
 • Deze middelen zijn een van de meest betrouwbare manieren om niet zwanger te worden die niet
  blijvend zijn (omkeerbare anticonceptiemethoden). Ze moeten dan wel op de goede manier worden
  gebruikt
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders,
  vooral in het eerste jaar dat u gecombineerde hormonale anticonceptie gebruikt of als u na een
  onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van gecombineerde hormonale
  anticonceptie
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk verschijnselen van een
  bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 “Bloedstolsels (trombose)”).
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Seasonique en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe neemt u dit middel in?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter