Bijsluiter anticonceptiepil: Qlaira

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Qlaira filmomhulde tabletten
estradiolvaleraat/dienogest

Tussentijds bloedverlies

Tijdens de eerste paar maanden dat u dit middel gebruikt, kunt u onverwacht een bloeding krijgen.
Meestal begint een bloeding op dag 26, de dag dat u de tweede donkerrode tablet inneemt, of op (een
van de) volgende dag(en).
Uit informatie uit dagboeken die vrouwen tijdens een klinisch onderzoek met dit middel hebben
bijgehouden, blijkt dat het niet ongewoon is om in een bepaalde pilcyclus onverwacht bloedverlies te
krijgen (bij 10-18 % van de gebruiksters). Als er langer dan 3 maanden achter elkaar onverwachte
bloedingen blijven optreden, of als deze na enkele maanden beginnen, moet uw arts de oorzaak
hiervan onderzoeken.

Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt op dag 26 of op (een van) de volgende dag(en)

Uit informatie uit dagboeken die vrouwen tijdens een klinisch onderzoek met dit middel hebben
bijgehouden, blijkt dat het niet ongewoon is dat u na dag 26 geen bloeding krijgt (waargenomen in 15
% van de pilcyclussen).

Als u alle tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven, geen ernstige
diarree heeft gehad en als u geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt, is het hoogst
onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.
Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar niet komt, of als u de tabletten niet op de juiste
manier heeft ingenomen, kunt u zwanger zijn. Neem direct contact op met uw arts. Begin niet met de
volgende wallet totdat u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent. Als u zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt, moet u
hier direct mee stoppen en contact met uw arts opnemen. Als u zwanger wilt raken, kunt u met dit
middel stoppen wanneer u maar wilt (zie ‘Als u stopt met het gebruik van dit middel’).
In het algemeen mag u dit middel niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u de pil wilt gebruiken
terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.
Vraag als u zwanger bent of borstvoeding geeft, uw arts of apotheker om advies voordat u een
geneesmiddel inneemt.

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Elke wallet bevat 26 gekleurde, werkzame tabletten en 2 witte, niet-werkzame tabletten.
Neem elke dag 1 tablet, zonodig met een beetje water. U mag de tabletten met of zonder voedsel
innemen, maar u moet de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip innemen.
Voorbereiding van de wallet
Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen controleren, krijgt u 7 weekstickers met de 7 dagen van
de week erop.
Kies de weeksticker die begint met de dag waarop u begint met het innemen van de tabletten.
Bijvoorbeeld: als u op woensdag begint, gebruikt u de weeksticker die met ‘woe’ begint.
Plak de weeksticker bovenaan de Qlaira-wallet waar staat geschreven ‘Plaats hier de weeksticker’
zodanig dat de eerste dag boven de tablet met ‘1’ zit.
Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. U kunt daardoor controleren of u een pil heeft
ingenomen op een bepaalde dag. Volg de richting van de pijl op de wallet totdat alle 28 tabletten zijn
ingenomen.
Gewoonlijk krijgt u een zogenaamde onttrekkingsbloeding op de dagen dat u de tweede donkerrode of
de witte tabletten gebruikt. Het kan zijn dat deze nog niet voorbij is als u met de volgende wallet
begint. Sommige vrouwen hebben nog steeds bloedverlies nadat ze de eerste tabletten van de nieuwe
wallet hebben ingenomen.
Begin zonder pauze met een volgende wallet. Met andere woorden: op de dag nadat u de laatste tablet
uit uw huidige wallet heeft ingenomen; ook als uw bloeding nog niet voorbij is. Dit betekent dat u met

de volgende wallet moet beginnen op dezelfde dag van de week als uw huidige wallet en dat de
onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen van de week zal vallen.
Als u dit middel op deze manier gebruikt, bent u ook tegen zwangerschap beschermd tijdens de 2
dagen dat u een niet-werkzame tablet gebruikt.

Wanneer kunt u beginnen met de eerste wallet?

  • Als u de afgelopen maand geen anticonceptiemiddel met hormonen heeft gebruikt. Begin met dit middel op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie).
  • Overschakelen van een andere combinatiepil, of gecombineerde vaginale ring of anticonceptiepleister. Begin met dit middel op de dag nadat u de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van uw vorige pil heeft ingenomen. Begin, als u overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, op de dag van verwijdering, of volg het advies van uw arts.
  • Overschakelen van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon (ook wel ‘minipil’ genoemd), prikpil, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje). U mag op elke gewenste dag overschakelen van een anticonceptiepil met alleen een progestageen hormoon (bij een implantaat of spiraaltje op de dag dat dit wordt verwijderd; bij de prikpil op de dag dat u de volgende injectie zou moeten krijgen) maar in alle gevallen moet u de eerste 9 dagen van het pilgebruik wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
  • Na een miskraam of abortus. Volg het advies van uw arts.
  • Na een bevalling. Als u bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met dit middel beginnen. Als u na dag 28 begint, moet u de eerste 9 dagen dat u dit middel gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als u, na een bevalling, gemeenschap heeft gehad voordat u weer met dit middel bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat u niet zwanger bent of moet u wachten tot uw volgende menstruatie. Lees de rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’, als u na een bevalling wilt beginnen met dit middel en nog borstvoeding geeft. Vraag uw arts wat u moet doen als u niet zeker weet wanneer u kunt beginnen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van te veel Qlairatabletten.
Als u meerdere tabletten tegelijk heeft ingenomen, dan kunt u last krijgen van misselijkheid of
overgeven. Bij jonge meisjes kan er bloedverlies uit de vagina optreden.
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, of als u ontdekt dat een kind meerdere tabletten heeft
ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Niet-werkzame tabletten: Als u een witte tablet vergeet (2 tabletten aan het einde van de wallet),
hoeft u deze niet later nog in te nemen, omdat ze geen werkzame bestanddelen bevatten. Maar het is
wel belangrijk dat u de vergeten witte tablet(ten) weggooit, zodat het aantal dagen dat u niet

werkzame tabletten inneemt niet hoger wordt, waardoor de kans op zwangerschap toeneemt. Ga op
het gebruikelijke tijdstip door met de volgende tablet.
Werkzame tabletten: Afhankelijk van de dag van de cyclus waarop u één werkzame tablet vergeet,
moet u mogelijk extra anticonceptiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld een barrièremiddel zoals een
condoom. Neem de tabletten in volgens onderstaande regels. Zie ook het ‘pil-vergeten-schema’
voor meer informatie.

  • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem die tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.
  • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Afhankelijk van de dag van de cyclus waarop u één tablet vergeet, moet u extra anticonceptiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld een barrièremiddel zoals een condoom. Zie ook het ‘ pil-vergeten-schema’ voor meer informatie.
  • Meer dan 1 werkzame tablet vergeten in deze wallet Neem contact op met uw arts.

Neem op een bepaalde dag niet meer dan 2 werkzame tabletten in.

Als u bent vergeten met een nieuwe wallet te beginnen, of als u tijdens dag 3-9 van uw wallet één of
meer tabletten heeft vergeten, is er een kans dat u al zwanger bent (als u in de 7 dagen voor het pilvergeten gemeenschap heeft gehad). Neem in dat geval contact op met uw arts. Hoe meer tabletten u
heeft vergeten (met name die van dag 3-24) en hoe dichter deze tabletten in de buurt van de nietwerkzame tabletten zitten, hoe groter de kans is dat de bescherming tegen zwangerschap verminderd
is. Zie ook het ‘pil-vergeten-schema’ voor meer informatie.
Als u één van de werkzame tabletten in een wallet bent vergeten en u geen bloeding krijgt aan het
einde van de wallet, kunt u zwanger zijn. Neem dan contact op met uw arts voordat u met de volgende
wallet begint.

Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een werkzame tablet overgeeft of ernstige diarree krijgt, is er
een kans dat de werkzame bestanddelen van de pil niet volledig door uw lichaam worden opgenomen.
Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree moet u zo snel
mogelijk de volgende tablet innemen. Als het mogelijk is, moet u deze innemen binnen 12 uur na het
tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn,
moet u het advies opvolgen dat wordt gegeven onder ‘Bent u vergeten dit middel in te nemen?’. Als u
uw normale pil-innameschema niet wilt veranderen, moet u dezelfde tablet uit een andere wallet
nemen.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter