Bijsluiter anticonceptiepil: Qlaira

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Qlaira filmomhulde tabletten
estradiolvaleraat/dienogest


Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen.
 • Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
  die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
  correct gebruikt
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en
  slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt
  of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een
  gecombineerd hormonaal anticonceptivum
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een
  bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).
  Inhoud van deze bijsluiter:
 1. WAT IS QLAIRA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?……………………2
 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
  EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?……………………………………………………………………………..2
  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? ……………………………………………………………………..2
  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?……………………………………………………3
  Bloedstolsels (trombose) ………………………………………………………………………………………………….4
  Dit middel en kanker ………………………………………………………………………………………………………9
  Psychische stoornissen …………………………………………………………………………………………………….9
  Tussentijds bloedverlies…………………………………………………………………………………………………..9
  Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt op dag 26 of op (een van) de
  volgende dag(en)………………………………………………………………………………………………….9
  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?………………………………………………………………………..10
  Waarop moet u letten met eten en drinken? …………………………………………………………………..10
  Laboratoriumonderzoeken…………………………………………………………………………………………….10
  Zwangerschap en borstvoeding ……………………………………………………………………………………..11
  Rijvaardigheid en het gebruik van machines………………………………………………………………….11
  Qlaira bevat lactose……………………………………………………………………………………………………….11
 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?……………………………………………………………………………..11
  Voorbereiding van de wallet ………………………………………………………………………………………….11
  Wanneer kunt u beginnen met de eerste wallet? …………………………………………………………….12
  Heeft u te veel van dit middel ingenomen?……………………………………………………………………..12
  Bent u vergeten dit middel in te nemen? ………………………………………………………………………..12
  Gebruik bij kinderen …………………………………………………………………………………………………….14
  Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree …………………………………………..14
  Als u stopt met het gebruik van dit middel……………………………………………………………………..14
  Bijsluiter Qlaira 2 van 19
  Informatie voor de gebruikster
 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN ………………………………………………………………………………….15
 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?………………………………………………………………………………17
 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE……………………………….17

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter