Bijsluiter anticonceptiepil: Microgynon 30

door Redactie

Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten
levonorgestrel / ethinylestradiol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke
informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
 • schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
 • deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:

 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits correct gebruikt
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd hormonaal anticonceptivum
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).

In deze bijsluiter:

 1. Wat is Microgynon 30 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Microgynon 30 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Microgynon 30 is een anticonceptiepil. Microgynon 30 wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.


Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd. De twee
verschillende vrouwelijke hormonen zijn levonorgestrel (een hormoon met progesteron-achtige werking)
en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking). Anticonceptiepillen met twee hormonen zijn
zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) is de kans op
zwangerschap zeer klein.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?


Algemene opmerkingen
Lees voordat u begint met het gebruik van Microgynon 30 de informatie over bloedstolsels (trombose) in
rubriek 2. Het is vooral belangrijk dat u leest wat de symptomen zijn van een bloedstolsel – zie rubriek 2
‘Bloedstolsels (trombose)’.


Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Microgynon 30, zal uw arts u een aantal vragen stellen over
uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten
en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.


In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van
Microgynon 30 of waarin de betrouwbaarheid van Microgynon 30 verminderd kan zijn. In die situaties
moet u óf geen seks hebben, óf een extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken, zoals
bijvoorbeeld een condoom of een andere barrièremethode. Maak geen gebruik van de temperatuurmethode
of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Microgynon 30 de
maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt.


Net als andere anticonceptiemiddelen met hormonen beschermt Microgynon 30 niet tegen infectie
met het hiv-virus (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft. Als u een of
meer van de hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal met u
bespreken welke andere vorm van anticonceptie geschikter is voor u.

Gebruik Microgynon 30 niet:

 • als u een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan heeft, of dit in het verleden heeft gehad
 • als u weet dat u een stoornis heeft die uw bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne Cdeficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden
 • als u geopereerd moet worden of gedurende lange tijd niet op de been bent (zie rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’)
 • als u ooit een hartaanval of beroerte heeft gehad
 • als u angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval heeft (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit heeft gehad
 • als u een van de volgende ziektes heeft, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaderen kunnen verhogen:
 • o ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
 • o ernstig verhoogde bloeddruk
 • o een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • o een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • als u een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd heeft (of heeft gehad)
 • als u een ernstige leveraandoening of geelzucht heeft, of in het verleden heeft gehad
 • als u een gezwel in uw lever heeft, of heeft gehad
 • als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen heeft, of in het verleden heeft gehad
 • als u ongewone bloedingen uit de vagina heeft, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld
 • als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Gebruik Microgynon 30 niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
gebruikt (zie ook rubriek 2 ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?
Roep spoedeisende medische hulp in

 • als u mogelijke klachten of symptomen van een bloedstolsel bemerkt, die kunnen
  betekenen dat u lijdt aan een bloedstolsel in uw been (d.w.z. diepe veneuze trombose),
  een bloedstolsel in uw long (d.w.z. longembolie), een hartaanval of een beroerte (zie
  hieronder de rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’).
 • Ga voor een beschrijving van de klachten of symptomen van deze ernstige bijwerkingen naar
  ‘Hoe herkent u een bloedstolsel?’.

Vertel het uw arts, als een van de volgende situaties op u van toepassing is.


Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. In sommige situaties moet u extra
voorzichtig zijn als u Microgynon 30 of een andere combinatiepil gebruikt. Het kan nodig zijn dat u
regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. Als de aandoening ontstaat, of verergert, terwijl u
Microgynon 30 gebruikt, moet u dit ook aan uw arts vertellen.

 • Als u rookt.
 • Als u diabetes (suikerziekte) heeft.
 • Als u veel te zwaar bent.
 • Als u een verhoogde bloeddruk heeft.
 • Als u een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis heeft.
 • Als iemand in uw directe familie ooit trombose, een hartaanval of een beroerte heeft gehad.
 • Als u last heeft van migraine.
 • Als u epilepsie heeft (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • Als iemand in uw directe familie ooit borstkanker heeft gehad.
 • Als u een aandoening van de lever of van de galblaas heeft.
 • Als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische inflammatoire darmziekte) heeft
 • Als u systemische lupus erythematosus (SLE – een ziekte die uw natuurlijke afweersysteem aantast) heeft.
 • Als u hemolytisch-uremisch syndroom (HUS – een stoornis van de bloedstolling die nierfalen veroorzaakt) heeft.
 • Als u sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen) heeft.
 • Als u verhoogde vetgehaltes in uw bloed (hypertriglyceridemie) heeft, of deze aandoening komt in uw familie voor of is in uw familie voorgekomen. Hypertriglyceridemie is in verband gebracht met een hoger risico om pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) te krijgen.
 • Als u geopereerd moet worden of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie ‘Bloedstolsels’ in rubriek 2).
 • Als u onlangs bevallen bent, heeft u een verhoogd risico op het krijgen van bloedstolsels. Vraag uw arts hoe snel na de bevalling u kunt beginnen met het gebruik van Microgynon 30.
 • Als u een ontsteking in de aders vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis) heeft
 • Als u spataderen heeft.
 • Als u chloasma heeft of u heeft ooit chloasma gehad (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde ‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.
 • Als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt, zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel en/of problemen met slikken of galbulten mogelijk samen met problemen met ademhalen, neem dan direct contact op met uw arts. Producten die oestrogene hormonen bevatten, kunnen mogelijk de verschijnselen van erfelijk en verworven angio-oedeem veroorzaken of verergeren.

Microgynon 30 en kanker
Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters
van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit
verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker
worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe
beter de resultaten van de behandeling.


In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere
gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende
inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact
opnemen met uw arts.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhalskanker
geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag
en andere factoren. Het is nog niet duidelijk hoe groot de invloed hiervan is op het krijgen van
baarmoederhalskanker. Het is wel duidelijk dat de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker een
langdurige infectie met het zogenaamde humaan papillomavirus (HPV) is

Psychische stoornissen
Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Microgynon 30 gebruiken, hebben
melding gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan soms tot
zelfmoordgedachten leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart, neem dan
zo snel mogelijk contact op met uw arts voor verder medisch advies.


Tussentijds bloedverlies
Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of
doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Blijf in ieder geval gewoon uw
tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend
geraakt is aan de betreffende pil (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw
begint, moet u contact opnemen met uw arts.


Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt tijdens de tabletvrije dagen
Als u alle tabletten correct heeft ingenomen, geen last heeft gehad van overgeven en ook geen andere
geneesmiddelen heeft gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met
de volgende strip verdergaan.


Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kunt u zwanger zijn. Neem onmiddellijk
contact op met uw arts. Ga niet verder met de volgende strip Microgynon 30 voordat uw arts heeft
vastgesteld dat u niet zwanger bent.

Gebruik bij kinderen
Microgynon 30 is niet bedoeld voor vrouwen die nog niet menstrueren.


Gebruik bij oudere vrouwen
Microgynon 30 moet niet gebruikt worden na de menopauze.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter