Bijsluiter anticonceptiepil: Mercilon

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Mercilon, tabletten
desogestrel, ethinylestradiol
Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
 Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
correct gebruikt.
 Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en
slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt
of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een
gecombineerd hormonaal anticonceptivum.
 Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk verschijnselen van een
bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ‘Bloedstolsels (trombose)’).
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter

  1. Wat is Mercilon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
  2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
  3. Hoe neemt u dit middel in?
  4. Mogelijke bijwerkingen
  5. Hoe bewaart u dit middel?
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter