Bijsluiter anticonceptiepil: Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan

door Redactie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT


Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan 0,02/0,075 mg, omhulde tabletten
Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan 0,03/0,075 mg, omhulde tabletten
ethinylestradiol/gestodeen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
• Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
• Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
correct gebruikt.
• Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en
slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of als
u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd
hormonaal anticonceptivum.
• Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een
bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ‘Bloedstolsels (trombose)’).
Inhoud van deze bijsluiter

  1. Wat is Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
  2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
  3. Hoe gebruikt u dit middel?
  4. Mogelijke bijwerkingen
  5. Hoe bewaart u dit middel?
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Wat is Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan en waarvoor wordt het gebruikt?


Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te
voorkomen.
Elke tablet bevat twee verschillende vrouwelijke geslachtshormonen, namelijk gestodeen en
ethinylestradiol.
Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, zoals Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan, worden
combinatiepillen genoemd.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen

Lees voordat u begint met het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan de informatie over
bloedstolsels (trombose) in rubriek 2. Het is vooral belangrijk dat u leest wat de symptomen zijn van een
bloedstolsel – zie rubriek 2 “Bloedstolsels (trombose)”.


Voordat u met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan kunt beginnen, zal uw arts een aantal vragen stellen over
uw gezondheid en die van uw naaste familieleden. De arts neemt ook uw bloeddruk op en afhankelijk van
uw persoonlijke situatie zal hij/zij misschien nog een paar onderzoeken doen.


In deze bijsluiter worden een aantal situaties beschreven waarbij u moet stoppen met het innemen van
Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan of waarbij de betrouwbaarheid van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan
verminderd kan zijn. In die situaties kunt u ervoor kiezen om geen geslachtsgemeenschap te hebben of om
aanvullende, niet-hormonale voorbehoedsmiddelen te gebruiken, zoals een condoom of een andere
barrièremethode.
Gebruik niet de kalender- of temperatuurmethode. Die methoden kunnen onbetrouwbaar zijn, omdat
Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het
slijm in de baarmoederhals beïnvloedt.


Anticonceptiemiddelen met hormonen, en dus ook Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan, bieden geen
bescherming tegen HIV-infecties (AIDS) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen
(bijvoorbeeld chlamydia, genitale herpes, genitale wratten, gonorroe, hepatitis B en syfillis). Om u te
beschermen tegen deze ziektes moet u condooms gebruiken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?


U mag dit middel niet gebruiken als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft. Als u een of
meer van de hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal met u
bespreken welke andere vorm van anticonceptie geschikter is voor u.
• U bent allergisch (overgevoelig) voor ethinylestradiol, gestodeen of voor één van de andere stoffen in
dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit is te herkennen aan jeuk, huiduitslag of
zwelling van de huid.
• U heeft een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen
(longembolie, PE) of een ander orgaan, of u heeft dit in het verleden gehad.
• U weet dat u een stoornis heeft die uw bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie,
proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
• U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek Bloedstolsels
(trombose)).
• U heeft ooit een hartaanval of beroerte gehad.
• U heeft angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste
verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval (TIA – voorbijgaande
symptomen van een beroerte), of u heeft dit ooit gehad.
• U heeft een van de volgende ziektes, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaders kunnen
verhogen:
o ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten;
o ernstig verhoogde bloeddruk;
o een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed (cholesterol of triglyceriden);
o een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd.
• U heeft een type migraine dat “migraine met aura” wordt genoemd, of u heeft dit gehad.
• U heeft borstkanker of kanker van de geslachtsorganen (gehad) of er wordt vermoed dat u dat heeft.
• U lijdt (of heeft geleden) aan een leverziekte en de werking van uw lever is nog niet normaal. • U heeft een tumor in de lever (gehad).
• U heeft onverklaard vaginaal bloedverlies.
• U lijdt (of heeft geleden) aan een ontsteking van de alvleeskIier (pancreatitis).

Gebruik Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan niet als u hepatitis C heeft en hiervoor
geneesmiddelen met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en dasabuvir gebruik (zie ook rubriek 2
“Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?


Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.


Wanneer moet u contact opnemen met uw arts?

Roep spoedeisende medische hulp in
• als u mogelijke klachten of symptomen van een bloedstolsel bemerkt, die kunnen betekenen dat u lijdt
aan een bloedstolsel in uw been (d.w.z. diepe veneuze trombose), een bloedstolsel in uw long (d.w.z.
longembolie), een hartaanval of een beroerte (zie hieronder de rubriek ‘Bloedstolsels (trombose)’.


Ga voor een beschrijving van de klachten of symptomen van deze ernstige bijwerkingen naar “Hoe
herkent u een bloedstolsel?”.


In een aantal situaties moet u bij het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan of een ander
anticonceptiemiddel met 2 hormonen extra voorzichtig zijn, en soms zijn regelmatige controles door uw
arts noodzakelijk.

Vertel het uw arts, als een van de volgende situaties op u van toepassing is.
• Iemand uit uw naaste familie heeft borstkanker (gehad).
• U heeft een ziekte van de lever of galblaas.
• U heeft diabetes (suikerziekte)
• U heeft een depressie (ernstige neerslachtigheid).
• U heeft overgewicht (obesitas).
• U heeft migraine.
• U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische inflammatoire darmziekte).
• U heeft hemolytisch-uremisch syndroom (HUS – een stoornis van de bloedstolling die nierfalen
veroorzaakt).
• U heeft sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen).
• U heeft systemische lupus erythematosus (SLE – een ziekte die uw natuurlijke afweersysteem
aantast).
• U heeft verhoogde vetgehaltes in uw bloed (hypertriglyceridemie), of deze aandoening komt in uw
familie voor of is in uw familie voorgekomen. Hypertriglyceridemie is in verband gebracht met een
hoger risico om pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) te krijgen.
• U moet worden geopereerd of u bent gedurende lange tijd niet op de been (zie Bloedstolsels
(trombose) in rubriek 2).
• Als u onlangs bevallen bent, heeft u een verhoogd risico op het krijgen van bloedstolsels. Vraag uw
arts hoe snel na de bevalling u kunt beginnen met het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan.
• U heeft een ontsteking in de aders vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis).
• U heeft spataderen.
• U lijdt aan een ziekte die is begonnen tijdens een zwangerschap of tijdens eerder gebruik van
geslachtshormonen, zoals gehoorverlies, porfyrie (een bloedziekte), zwangerschapsherpes (huiduitslag
gepaard met blaasjes tijdens de zwangerschap), chorea van Sydenham (een ziekte van de zenuwen
waarbij plotselinge lichaamsbewegingen optreden).
• U heeft chloasma (gehad) (goudbruine pigmentplekken zogenaamde zwangerschapsvlekken, die
vooral in het gezicht voorkomen). In dat geval is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht
of ultraviolet licht te vermijden;
• U lijdt aan erfelijk angio-oedeem (een ernstige allergische reactie). De verschijnselen hiervan kunnen
optreden of verergeren bij het gebruik van producten die oestrogenen bevatten. Neem direct contact op
met uw arts als u symptomen heeft van angio-oedeem, zoals een zwelling van het gezicht, de tong
en/of de keel en/of slikproblemen of galbulten in combinatie met ademhalingsproblemen.
• Als de aandoening ontstaat, of verergert, terwijl u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan gebruikt, moet u
dit ook aan uw arts vertellen.

Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan en kanker


Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt borstkanker iets vaker geconstateerd dan bij andere
vrouwen, maar het is niet bekend of dat verschil door deze pil veroorzaakt wordt. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat er bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken vaker tumoren worden gevonden omdat zij
vaker door de arts onderzocht worden. Na het stoppen met de combinatiepil wordt het optreden van
borstkanker geleidelijk aan minder. Het is belangrijk om uw borsten regelmatig te controleren. Neem
contact op met uw arts als u een knobbeltje in de borst voelt.

Bij pilgebruiksters zijn zeldzame gevallen van goedaardige levertumoren en, nog zeldzamere gevallen van
kwaadaardige levertumoren gerapporteerd. Dit kan interne bloedingen veroorzaken en leiden tot ernstige
buikpijn.

Neem contact op met uw arts als u ongewoon heftige buikpijn heeft.


Baarmoederhalskanker is vaker gemeld bij vrouwen die de pil langdurig gebruikten. Het kan zijn dat dit
niet direct veroorzaakt wordt door de pil, maar dat dit meer gerelateerd is aan seksueel gedrag en andere
factoren.

Tussentijds bloedverlies


In de eerste paar maanden dat u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan gebruikt, kunnen er onverwachte
bloedingen optreden (bloedingen buiten de pilvrije week). Als deze bloedingen na een paar maanden nog
steeds voorkomen, of als ze na een paar maanden beginnen, zal uw arts moeten onderzoeken wat de
oorzaak ervan is.

Wat u moet doen als er in de pilvrije week geen bloeding optreedt

Wanneer u alle tabletten op correcte wijze hebt ingenomen, niet heeft gebraakt en geen ernstige diarree
heeft gehad en als u geen andere medicijnen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger
bent.


Als de verwachte bloeding echter twee keer na elkaar uitblijft, is het mogelijk dat u toch zwanger bent.
Neem dan direct contact op met uw arts. Begin niet met de volgende strip voordat u er zeker van bent dat
u niet zwanger bent.


Psychische stoornissen


Sommige vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen waaronder Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan
gebruiken, hebben melding gemaakt van depressie of neerslachtigheid. Depressie kan ernstig zijn en kan
soms tot zelfmoordgedachten leiden. Als u stemmingswisselingen en symptomen van depressie ervaart,
neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts voor verder medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruikt u naast Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Als een andere arts of uw tandarts u een geneesmiddel
voorschrijft, moet u hem/haar (of de verstrekkende apotheker) vertellen dat u Ethinylestradiol/Gestodeen
Mylan gebruikt. Zij kunnen u vertellen of u extra voorbehoedsmiddelen moet gebruiken (bijvoorbeeld
condooms), en zo ja, voor hoe lang.


Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan minder goed
werkt in het voorkomen van een zwangerschap. Ook kunnen zij onverwachte bloedingen veroorzaken.
Dit zijn onder andere:
• geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld hydantoïne, topiramaat, felbamaat,
primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine);
• rifampicine of rivabutine, voor de behandeling van tuberculose;
• macrolides (bijvoorbeeld claritromycine, erytromycine);
• diltiazem en verapamil (voor een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina) en hoge bloeddruk);
• ritonavir of nevirapine, voor de behandeling van hiv-infecties;
• bepaalde antischimmelmiddelen (griseofulvine);
• azol-antischimmelmiddelen (bijvoorbeeld itraconazol, voriconazol, fluconazol);
• modafinil, voor de behandeling van slaperigheid in volwassenen;
• etoricoxib, voor de behandeling van de ontsteking van een gewricht (artritis) of het dunner worden
van het kraakbeen in uw gewrichten (artose);
• sint-janskruid, een kruidengeneesmiddel. Raadpleeg eerst uw arts als u tijdens het gebruik van
Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan ook kruidengeneesmiddelen wilt gaan gebruiken die Sint-Janskruid
bevatten.


Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, bijvoorbeeld:
• lamotrigine en midazolam (voor de behandeling van epilepsie);
• ciclosporine (om het immuunsysteem te onderdrukken);
• tizanidine (om spierspasmen te behandelen);
• levothyroxine (bij een onvoldoende werkend schildklierhormoon);
• theofylline (bij astma);
• omeprazol (bij maagzweren en maagzuur);
• melatonine (bij slapeloosheid);
• flunarizine (bij migraine).

Gebruik Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan niet als u hepatitis C heeft en hiervoor geneesmiddelen met
ombitasvir/paritaprevir/rionavir en dasabuvir gebruikt, omdat dit een verhoging van een leverenzym
(ALAT, een leverfunctiebloedtest) kan veroorzaken. Uw arts zal u een ander anticonceptiemiddel
voorschrijven voordat u begint met deze behandeling. Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan kan ongeveer 2
weken na afloop van deze behandeling weer worden gestart. Zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet
gebruiken?”.

Laboratoriumonderzoek


Als uw bloed moet worden onderzocht, moet u uw arts of de laboratoriummedewerker vertellen dat u de
pil gebruikt. Anticonceptiepillen kunnen namelijk de uitkomsten van bepaalde bloedonderzoeken
beïnvloeden.


Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.


Als u zwanger bent, mag u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan niet gebruiken. Als u tijdens het gebruik van
Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan toch zwanger wordt, moet u direct stoppen met de pil en contact
opnemen met uw arts.


Het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan door vrouwen die borstvoeding geven wordt in het
algemeen niet aangeraden, omdat kleine hoeveelheden van dit geneesmiddel overgaan in de moedermelk.
Ook kan de hoeveelheid of de kwaliteit van de geproduceerde melk worden beïnvloedt. Als u de pil wilt
gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines


Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan invloed heeft
op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.


Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan bevat lactose en sucrose.


Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter