Bijsluiter anticonceptiering: NuvaRing

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik
etonogestrel/ethinylestradiol

Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:

Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
correct gebruikt.
• Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en
slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt
of als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een
gecombineerd hormonaal anticonceptivum.
• Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk verschijnselen van een
bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ‘Bloedstolsels (trombose)’).

Wat is NuvaRing en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

NuvaRing is een voorbehoedsmiddel voor vaginaal gebruik. Elke ring bevat een kleine hoeveelheid
van twee vrouwelijke geslachtshormonen – etonogestrel en ethinylestradiol. Deze hormonen worden
langzaam door de ring afgegeven aan het bloed. Vanwege de kleine hoeveelheid hormonen die
afgegeven wordt, is NuvaRing een zogenaamd laag gedoseerd hormonaal voorbehoedsmiddel. Omdat
NuvaRing twee verschillende hormonen afgeeft, wordt het een gecombineerd hormonaal
voorbehoedsmiddel genoemd.
NuvaRing werkt op dezelfde manier als de combinatie-anticonceptiepil (de pil) maar in plaats van elke
dag een pil te nemen, wordt de ring 3 weken onafgebroken gebruikt. NuvaRing geeft twee vrouwelijke
geslachtshormonen af die voorkomen dat er een eicel vrijkomt uit de eierstokken. Als er geen eicel
vrijkomt, kunt u ook niet zwanger worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u NuvaRing niet gebruiken. Als u
zwanger wordt terwijl u NuvaRing gebruikt, moet u de ring verwijderen en contact opnemen met uw
arts.
Als u wilt stoppen met het gebruik van NuvaRing omdat u zwanger wilt worden, lees dan rubriek 3
‘Als u wilt stoppen met het gebruik van NuvaRing’.
Het gebruik van NuvaRing wordt in het algemeen niet aangeraden zolang u borstvoeding geeft. Neem
contact op met uw arts als u NuvaRing wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
U kunt NuvaRing zelf inbrengen en verwijderen. Uw arts zal u vertellen wanneer u met NuvaRing
kunt beginnen. De vaginale ring moet op de juiste dag van de menstruatiecyclus worden ingebracht
(zie rubriek 3 ‘Wanneer te beginnen met de eerste ring?’) en blijft vervolgens 3 weken onafgebroken
in de vagina. Controleer regelmatig de aanwezigheid van NuvaRing in de vagina (bijvoorbeeld voor en
na geslachtsgemeenschap) om er zeker van te zijn dat u beschermd bent tegen zwangerschap. Nadat u de
ring 3 weken heeft gedragen, verwijdert u de ring en gebruikt u gedurende 1 week geen ring. In de
loop van deze ringvrije week begint meestal uw maandelijkse bloeding.
Als u NuvaRing gebruikt en tijdelijk een extra barrière-voorbehoedsmiddel moet gebruiken, gebruik
dan geen vrouwencondoom of pessarium. Door de aanwezigheid van NuvaRing in de vagina kan het
vrouwencondoom of pessarium niet goed worden ingebracht. U kunt echter wel een mannencondoom
gebruiken als extra barrière-voorbehoedsmiddel.

Hoe kunt u NuvaRing inbrengen en verwijderen?

1. Controleer vóór het inbrengen van de ring of de houdbaarheidsdatum niet is overschreden (zie
rubriek 5 ‘Hoe bewaart u dit middel?’).

 1. Was vóór het inbrengen of verwijderen van de ring uw handen.
 2. Kies voor het inbrengen van de ring een houding die u prettig vindt, bijvoorbeeld staand met
  één been omhoog, gehurkt of liggend.
 3. Haal NuvaRing uit het sachet.
 4. Houd de ring tussen duim en wijsvinger, druk de ring samen en breng deze in de vagina (zie
  afbeeldingen 1-4). Als alternatief kunt u ervoor kiezen om de NuvaRing Applicator te gebruiken
  (niet bij NuvaRing ingesloten) om u te helpen de ring in te brengen. De NuvaRing Applicator is
  niet in alle landen verkrijgbaar. Als de ring goed op zijn plaats zit, voelt u deze niet. Als de ring
  niet prettig zit, verplaats dan de ring (duw deze bijvoorbeeld voorzichtig iets verder) tot het
  comfortabel aanvoelt. De plek waar de ring zich precies in de vagina bevindt is niet belangrijk.
 5. Na 3 weken haalt u NuvaRing uit de vagina. U kunt dit doen door de wijsvinger door de ring te
  haken of door de ring tussen wijs- en middelvinger te pakken en de ring eruit te trekken (zie
  afbeelding 5). Als u de ring kunt vinden in de vagina maar deze niet kunt verwijderen, moet u
  contact opnemen met uw arts.
 6. De gebruikte ring kan gewoon via het normale huishoudelijke afval weggegooid worden, bij
  voorkeur in het hersluitbare zakje. Spoel NuvaRing niet door het toilet.

Drie weken in, één week uit

 1. Vanaf de dag van het inbrengen van NuvaRing draagt u de ring 3 weken zonder onderbreking.
 2. Na die 3 weken verwijdert u de ring weer, op dezelfde dag van de week en op ongeveer
  dezelfde tijd als u deze heeft ingebracht. Bijvoorbeeld, als u NuvaRing op woensdagavond rond
  10 uur heeft ingebracht, betekent dat dat u de ring 3 weken later op woensdagavond rond 10 uur
  weer moet verwijderen.
 3. Nadat u de ring heeft verwijderd, gebruikt u gedurende 1 week geen ring. In de loop van deze
 4. week hoort een bloeding te beginnen. Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na het
 5. verwijderen van NuvaRing.
 6. Begin na precies 1 week (ook weer op dezelfde dag en op ongeveer dezelfde tijd) met een
 7. nieuwe ring, ook al is de bloeding dan nog niet voorbij.
 8. Als de ring meer dan 3 uur te laat is ingebracht, kan de betrouwbaarheid verminderd zijn. In dat
 9. geval, volg de instructies uit rubriek 3 ‘Wat te doen als… U na de ringvrije periode bent
 10. vergeten om een nieuwe ring in te brengen’.

Als u NuvaRing gebruikt zoals hierboven beschreven, valt uw maandelijkse bloeding elke keer
ongeveer op dezelfde dagen.

Wanneer te beginnen met de eerste ring?

U heeft de afgelopen maand geen hormonaal voorbehoedsmiddel gebruikt
Breng de eerste NuvaRing op de eerste dag van uw menstruatie in. NuvaRing werkt meteen. U
hoeft geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken.
Starten tussen dag 2 en dag 5 van uw menstruatie mag ook, maar zorg dan wel dat u in de eerste
7 dagen van deze eerste cyclus een extra voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een
mannencondoom) gebruikt.

U heeft de afgelopen maand een combinatiepil gebruikt
U moet op zijn laatst op de dag na afloop van de tabletvrije periode van de pil met NuvaRing
beginnen. Als er bij uw pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u op zijn laatst
op de dag na de laatste niet-werkzame tablet met NuvaRing beginnen. Als u niet weet welke
tablet dat is, vraag het dan aan uw arts of apotheker. In geen geval mag u de normale lengte van
de hormoonvrije periode overschrijden.
Wanneer u de pil volledig volgens de voorschriften heeft gebruikt en u bent er zeker van dat u
niet zwanger bent, kunt u stoppen met het nemen van de pil op elke dag van uw huidige cyclus
en meteen overschakelen op het gebruik van NuvaRing.

U heeft de afgelopen maand een anticonceptiepleister gebruikt
U moet op zijn laatst zeven dagen na het verwijderen van de laatste pleister met NuvaRing
beginnen. In geen geval mag u de normale lengte van de pleistervrije periode overschrijden.
Wanneer u de pleister volledig volgens de voorschriften heeft gebruikt en u bent er zeker van
dat u niet zwanger bent, kunt u stoppen met het gebruik van de pleister op elke dag van uw
huidige cyclus en meteen overschakelen op het gebruik van NuvaRing.

U heeft de afgelopen maand een minipil (pil met alleen progestageen) gebruikt
U kunt van de ene op de andere dag overschakelen naar NuvaRing, op hetzelfde tijdstip als
waarop u de pil zou hebben ingenomen, maar u moet de eerste 7 dagen wél een extra
voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een mannencondoom) gebruiken.

U heeft de afgelopen maand een prikpil, implantaat of een hormoonhoudend spiraaltje
gebruikt
Begin met NuvaRing wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het
implantaat of hormoonhoudend spiraaltje wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter
wél een extra voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een mannencondoom) gebruiken.

Na een bevalling
Als u net bevallen bent, zal uw arts u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane
menstruatie. Soms is het mogelijk eerder met NuvaRing te beginnen. Volg het advies van uw
arts. Dat geldt ook als u borstvoeding geeft en NuvaRing wilt gebruiken.

Na een miskraam of abortus
Volg het advies van uw arts.

Wat te doen als…

NuvaRing per ongeluk uit de vagina raakt

NuvaRing kan per ongeluk uit de vagina raken, bijvoorbeeld als hij niet hoog genoeg is ingebracht,
wanneer u een tampon verwijdert, tijdens geslachtsgemeenschap of bij een moeilijke stoelgang of
verstopping. Het kan ook gebeuren als u bijvoorbeeld een verzakking van de baarmoederhals heeft. U
wordt daarom aangeraden regelmatig te controleren of de ring nog in de vagina zit (bijvoorbeeld voor
en na geslachtsgemeenschap).

NuvaRing tijdelijk uit de vagina is geweest

NuvaRing kan u nog steeds beschermen tegen zwangerschap, afhankelijk van hoelang de ring uit uw
vagina is geweest.

Als de ring korter dan 3 uur uit de vagina is geweest, is de werking van de ring niet
verminderd. Spoel de ring af met koud tot lauw water (gebruik geen heet water) en breng de
ring zo snel mogelijk opnieuw in, maar alleen als de ring korter dan 3 uur uit de vagina is
geweest.

Als de ring langer dan 3 uur uit de vagina is geweest tijdens de eerste of tweede week van
de ring-periode
, kan de werking van de ring verminderd zijn. Spoel de ring af met koud tot lauw
water (gebruik geen heet water) en breng de ring opnieuw in de vagina zodra u eraan denkt en
haal deze er niet meer uit totdat u de ring minstens 7 dagen aaneengesloten in heeft gehad.
Gebruik gedurende deze 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen, bijvoorbeeld een
mannencondoom. Als de ring in de eerste gebruiksweek langer dan 3 uur uit is geweest en u in
de zeven dagen hiervóór geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet u rekening houden met de
kans op een zwangerschap. Neem in dat geval contact op met uw arts.

Als de ring langer dan 3 uur uit de vagina is geweest tijdens de derde week van de ringperiode, kan de werking van de ring verminderd zijn. U moet deze ring wegdoen en kiezen
tussen de volgende twee opties:

 1. Breng meteen een nieuwe ring in.
  Met het inbrengen van een nieuwe ring, start u een nieuwe ring-periode van 3 weken. U
  zult geen onttrekkingsbloeding krijgen. Een doorbraakbloeding of spotting (druppeltjes of
  bloedvlekken) kan wel voorkomen.
 2. Breng de ring niet opnieuw in.
  U wacht uw onttrekkingsbloeding af en brengt een nieuwe ring in binnen 7 dagen na het
  verwijderen of verliezen van de vorige ring.
  Deze optie kunt u alleen maar kiezen wanneer u de ring tijdens de voorgaande 7 dagen
  onafgebroken gebruikt heeft.

Als de ring gedurende een onbekende tijd uit de vagina is, bent u niet beschermd tegen
zwangerschap geweest. Doe een zwangerschapstest en raadpleeg uw arts voordat u een nieuwe
ring inbrengt.

NuvaRing breekt

Heel soms komt het voor dat NuvaRing breekt. Vaginaal letsel door het breken van de ring is gemeld.
Als u dit opmerkt, gooi dan de gebroken ring weg en vervang deze zo snel mogelijk door een nieuwe
ring. Gebruik gedurende de volgende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen, bijvoorbeeld een
mannencondoom. Als u geslachtsgemeenschap heeft gehad voordat u merkte dat de ring gebroken
was, neem dan contact op met uw arts.

U meer dan 1 ring heeft ingebracht

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen bij een overdosis van de hormonen in
NuvaRing. Als u per ongeluk meer dan 1 ring heeft ingebracht, dan kunt u mogelijk last krijgen van
misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Verwijder de overtollige ringen en neem contact op
met uw arts als de bovengenoemde verschijnselen aanhouden.

U na de ringvrije periode bent vergeten om een nieuwe ring in te brengen

Als uw ringvrije periode langer was dan 7 dagen moet u een nieuwe ring in de vagina inbrengen
zodra u eraan denkt. U moet gedurende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen (bijvoorbeeld een mannencondoom) gebruiken. Als u in de ringvrije periode geslachtsgemeenschap heeft gehad,
moet u rekening houden met de kans op een zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen
contact op met uw arts. Hoe langer de ringvrije periode, hoe groter de kans op een zwangerschap.

U vergeten bent de ring te verwijderen

• Als de ring langer dan 3, maar maximaal 4 weken in de vagina is geweest, dan is de werking
van de ring niet verminderd. Neem een ringvrije periode van maximaal 7 dagen en breng
vervolgens een nieuwe ring in.
• Als de ring langer dan 4 weken in de vagina is geweest, kan de werking van de ring
verminderd zijn en kunt u zwanger worden. Neem in dat geval contact op met uw arts voordat u
start met een nieuwe ring.

De verwachte menstruatie uitblijft

U heeft NuvaRing correct gebruikt

Als u NuvaRing correct heeft gebruikt en u geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt, is het
hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met de volgende ring
verdergaan. Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft, kunt u zwanger
zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Start niet met de volgende NuvaRing voordat
uw arts heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

U heeft NuvaRing niet correct gebruikt

Als u bent afgeweken van het aanbevolen gebruik en u heeft niet de verwachte bloeding in de
eerstvolgende ringvrije periode, dan kunt u zwanger zijn. Neem contact op met uw arts voordat
u start met de volgende NuvaRing.

Er onverwacht bloedverlies optreedt
Er kan soms onverwacht bloedverlies optreden nadat u eerder steeds normaal heeft gemenstrueerd en u
NuvaRing correct heeft gebruikt. U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Laat in ieder geval
uw ring gewoon in de vagina. Als het bloedverlies langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint,
moet u contact opnemen met uw arts.Er onverwacht bloedverlies optreedt
Er kan soms onverwacht bloedverlies optreden nadat u eerder steeds normaal heeft gemenstrueerd en u
NuvaRing correct heeft gebruikt. U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Laat in ieder geval
uw ring gewoon in de vagina. Als het bloedverlies langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint,
moet u contact opnemen met uw arts.

U de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven
Als u NuvaRing volgens de aanwijzingen gebruikt, dan zal uw menstruatie (onttrekkingsbloeding)
steeds ongeveer op dezelfde dag in de ringvrije week beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan
kunt u dat doen door de ringvrije periode te verkorten (maar nooit door deze te verlengen!).
Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op vrijdag begint, kunt u dit vanaf de eerstvolgende maand
verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder). U moet dan gewoonweg 3 dagen eerder dan gebruikelijk
met een nieuwe ring beginnen.
Als u de ringvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u
tijdens deze ringvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens het gebruik van de
volgende ring last hebben van spotting of een doorbraakbloeding.
Vraag uw arts om advies als u hier vragen over heeft.

U uw menstruatie wilt uitstellen

Hoewel dit niet het voorgeschreven gebruik is, kunt u uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uitstellen
door na het verwijderen van de ring zonder de ringvrije week meteen verder te gaan met een nieuwe
NuvaRing. U kunt deze nieuwe ring ook weer als gebruikelijk voor maximaal 3 weken gebruiken. U
kunt tijdens het gebruik van deze nieuwe ring wel last hebben van spotting of een doorbraakbloeding.
Als u uw menstruatie wilt laten beginnen, kunt u de ring gewoon verwijderen. Breng de nieuwe ring
vervolgens in na de ringvrije week.
U kunt uw arts om advies vragen voordat u besluit om uw menstruatie uit te stellen.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter