Bijsluiter minipil: Cerazette

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster
Cerazette, 75 microgram filmomhulde tabletten desogestrel
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Wat is Cerazette en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Cerazette wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Cerazette bevat een kleine hoeveelheid van
één type vrouwelijk geslachtshormoon, het progestageen desogestrel. Daarom wordt Cerazette ook
wel een pil met alleen progestageen genoemd. Pillen met alleen progestageen bevatten – in
tegenstelling tot combinatiepillen – geen oestrogeenhormoon naast het progestageen.
De werking van de meeste pillen met alleen progestageen berust vooral op het feit dat ze het
binnendringen van de zaadcellen in de baarmoeder voorkomen. De rijping van een eicel wordt niet
altijd tegengegaan. Dit laatste is de belangrijkste werking van de combinatiepil. Cerazette verschilt van
de meeste pillen met alleen progestageen doordat de dosis hoog genoeg is om in de meeste gevallen
wèl de rijping van een eicel te voorkomen. Cerazette is daardoor heel betrouwbaar.
In tegenstelling tot combinatiepillen kan Cerazette gebruikt worden door vrouwen die geen
oestrogenen verdragen en door vrouwen die borstvoeding geven. Een nadeel van Cerazette is dat de
maandelijkse bloeding uit de vagina kan optreden met onregelmatige tussenpozen. Er is ook een kans
dat deze bloeding helemaal uitblijft.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Gebruik Cerazette niet als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn

Borstvoeding
Cerazette mag gebruikt worden wanneer u borstvoeding geeft. Cerazette heeft geen invloed op de
productie of kwaliteit van de moedermelk. Een kleine hoeveelheid van de werkzame stof van Cerazette
komt echter in de moedermelk terecht.
De gezondheid van kinderen die 7 maanden borstvoeding kregen en van wie de moeders Cerazette
gebruikten, is 2,5 jaar lang bestudeerd. Er werd geen enkel effect op de groei of de ontwikkeling van
de kinderen gezien.
Als u borstvoeding geeft en u wilt Cerazette gaan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Hoe neemt u dit middel in?

De Cerazette strip bevat 28 tabletten. Aan de voorkant van de strip, tussen de tabletten in, ziet u
pijltjes. Op het folie aan de achterkant staan de dagen van de week. Bij elke dag hoort een tablet.
Begin elke nieuwe strip met een tablet uit de bovenste rij. Zorg ervoor dat u met de juiste tablet begint.
Bijvoorbeeld, als u op woensdag begint, neemt u de tablet uit de bovenste rij waar (aan de achterkant)
WO bij staat. Volg de richting van de pijlen en neem iedere dag een tablet totdat de strip leeg is. Aan
de achterkant van de strip kunt u gemakkelijk zien of u uw dagelijkse tablet al heeft ingenomen.

Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, met wat water zonder te kauwen. Tijdens het
gebruik van Cerazette kunt u wat last krijgen van bloedingen die aan menstruatie doen denken, maar u
moet uw tabletten gewoon blijven innemen. Als de strip leeg is begint u meteen de volgende dag met
een nieuwe Cerazette strip – dus zonder onderbreking en zonder op een bloeding te wachten.

Wanneer te beginnen met de eerste strip van Cerazette?

U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt:

Wacht op uw menstruatie. Neem de eerste Cerazette tablet op de eerste dag van uw menstruatie.
U hoeft dan geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken.
U mag ook starten op dag 2-5 van uw menstruatie, maar in dit geval moet u een extra
voorbehoedsmiddel (een condoom) gebruiken tijdens de eerste 7 dagen van tabletgebruik.

U schakelt over van een combinatiepil, vaginale ring of transdermale pleister:

Begin met Cerazette op de dag nadat u de laatste tablet van uw huidige pilstrip heeft ingenomen
of op de dag van verwijdering van uw vaginale ring of pleister (dus zonder tablet-, ring- of
pleistervrije periode). Als uw huidige pilstrip ook placebotabletten bevat (dus zonder
hormonen), moet u met Cerazette beginnen op de dag nadat u de laatste werkzame tablet heeft
genomen (als u niet zeker weet welke dit is, vraag dan uw arts of apotheker om advies). U hoeft
geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken als u deze aanwijzingen opvolgt.
U mag ook uiterlijk starten op de dag na uw tablet-, ring- of pleistervrije periode of periode met
placebotabletten van uw huidige voorbehoedsmiddel. Als u deze aanwijzingen opvolgt, moet u
wel een extra voorbehoedsmiddel (een condoom) gebruiken tijdens de eerste 7 dagen van
tabletgebruik.

U schakelt over van een andere pil met alleen progestageen:

U kunt van de ene op de andere dag overschakelen naar Cerazette en hoeft geen extra
voorbehoedsmiddel te gebruiken.

U schakelt over van een injectiepreparaat, implantaat of een hormoonhoudend spiraaltje:

U kunt met Cerazette beginnen op de dag waarop de volgende injectie zou moeten worden
gegeven of op de dag dat uw implantaat of hormoonhoudend spiraaltje wordt verwijderd. U
hoeft geen extra voorbehoedsmiddel te gebruiken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de betrouwbaarheid
van Cerazette niet verminderd. Neem de vergeten tablet alsnog in zodra u eraan denkt en neem
de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.

Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet kan de betrouwbaarheid van
Cerazette verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt
de kans dat de anticonceptieve werking verminderd is. Neem de laatste vergeten tablet alsnog in
zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Gebruik

tevens gedurende de eerstvolgende 7 dagen van tabletinname een condoom. Als u één of
meerdere tabletten bent vergeten in de eerste week van de strip en u in de 7 dagen voorafgaande
aan het vergeten geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet u rekening houden met een kans op
zwangerschap. Vraag uw arts om advies.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen na het innemen van te veel Cerazettetabletten tegelijk. U kunt mogelijk last krijgen van misselijkheid en overgeven. Bij jonge meisjes kan
gering bloedverlies uit de vagina voorkomen. Voor meer informatie, vraag eventueel uw arts om
advies.

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter