Bijsluiter minipil: Cerazette

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikster
Cerazette, 75 microgram filmomhulde tabletten desogestrel
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
  niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Cerazette en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe neemt u dit middel in?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter