Bijsluiter anticonceptiepil: Microgynon 20

door Redactie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Microgynon 20, 100 microgram/20 microgram omhulde tabletten
levonorgestrel en ethinylestradiol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
  schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
  in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  Belangrijke dingen die u moet weten over gecombineerde hormonale anticonceptiva:
 • Deze middelen vormen een van de meest betrouwbare omkeerbare anticonceptiemethoden, mits
  correct gebruikt
 • Ze geven een iets hoger risico op het ontstaan van een bloedstolsel (trombose) in de aders en
  slagaders, vooral in het eerste jaar dat u een gecombineerd hormonaal anticonceptivum gebruikt of
  als u na een onderbreking van 4 weken of langer weer begint met het gebruik van een gecombineerd
  hormonaal anticonceptivum
 • Let goed op en neem contact op met uw arts als u denkt dat u mogelijk symptomen van een
  bloedstolsel heeft (zie rubriek 2 ’Bloedstolsels (trombose)’).
  Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Microgynon 20 en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Dit vind je ook leuk

Laat een bericht achter